Därför ska investerare satsa på återvinning

Forskningsstiftelsen Mistra vill få investerare att satsa på återvinning. I potten finns 6 biljoner kronor i vinst per år. Där finns också en framtida marknad för en ny sorts företag.

Därför ska investerare satsa på återvinning
Vinst att hämta. Foto: Adobe.Stock

Det finns stora summor att tjäna på cirkulära materialflöden. Det konstaterar forskningsstiftelsen Mistra i rapporten Recycled Materials for Sustainable Investments. Globalt handlar det om 6 biljoner kronor i vinst per år. För Sveriges del slösas 26 miljarder kronor bort varje år på att stål, plast och aluminium inte återvinns så mycket som är möjligt.

Dagens förluster kan omvandlas till vinstdrivande verksamhet, bland annat till följd av att allt fler regler tillkommer. Rapporten räknar upp Agenda 2030, EU:s plan för en cirkulär ekonomi, The Green Deal och nya regler för rapportering av hållbarhetsprestanda.

Måste förstå

– Rapporten visar att den konventionella produktionen vi har idag, kommer att möta stora utmaningar,  säger Evalena Blomqvist, som arbetat på Rise och är en av dem som skrivit rapporten.

Undersökningar visar att alltfler efterfrågar hållbar produktion. Evalena Blomqvist menar att världen närmar sig en ”tipping point” då den allmänna meningen slår om så allmänheten inte längre tolererar satsningar på icke cirkulära flöden.

– Det måste de som arbetar med finans förstå annars ligger de efter, säger Evalena Blomqvist.

Jobb för förmedlare

Rapporten nämner behovet av någon sorts förmedlare av tjänster inom den hållbara ekonomin. De ska förse marknaden med kunskap och förmåga att knyta ihop materialflöden av återvunna material med industrins behov. Rapporten konstaterar att det redan finns sådana aktörer men att de behöver bli fler. De kommer att få en nyckelroll på marknaden för återvunnet material.

De återvinningsföretag som finns idag, arbetar inte tillräckligt mycket med specifika flöden. Det behövs förmedlare som vet mer om vad som finns och vad som efterfrågas, menar Evalena Blomqvist.

Dessutom krävs att de regleringar som redan finns förtydligas, för att få fler företag att satsa mer på återvinning. Det behövs för att öka volymen återvunnet material, konstaterar rapporten. Men det är bara något av allt som behövs för att få hela den cirkulära ekonomin på plats.

Cirkulärt värde

Att investerare ska bry sig, beror på att det cirkulära ”är direkt kopplat till företags vinster och förluster på kort sikt och på lång sikt, och därmed till skapandet och förlusten av finansiellt värde”, enligt rapporten.

Rapporten är en av många i en serie som vänder sig till investerare. Tanken är att bygga ett nätverk mellan hållbarhetsforskare, investerare och politiker.

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
Miljö & Utveckling

Miljö & Utveckling Premium

Full tillgång till allt digitalt material.