Dålig koll på kemikalier i sko- och leksaksbutiker

Kemikalier Kunder är dåliga på att ställa frågor om kemikalier – och butikerna har i sin tur dålig koll på sin informationsplikt. Fyra miljöförvaltningar har i ett gemensamt projekt hittat farliga kemikalier i skor och leksaker.

Dålig koll på kemikalier i sko- och leksaksbutiker
Pixabay

Ulrika Siemers är miljöinspektör i Göteborg. I ett projekt tillsammans med miljöförvaltningarna i Stockholm, Malmö och Helsingborg har 24 skobutiker och 12 leksaksaffärer fått besök av henne eller någon av hennes kollegor. Förvaltningarna har samarbetat i flera år och går i projekt igenom olika typer av produkter som kan innehålla skadliga kemikalier.

– Ofta har vi ett barnperspektiv, att vi tittar på varor som barn kommer i kontakt med, säger Ulrika Siemers.

Känner inte till skyldighet

Nu senast har fokus legat på sko- och leksaksbutiker och inspektörerna har ställt två huvudsakliga frågor ute i butikerna. Den första är om butikerna känner till sin informationsplikt till kunder som frågar om en produkt innehåller kemikalier som kan finnas på EU:s kandidatförteckning över särskilt farliga ämnen. Butiken måste återkomma med ett svar inom 45 dagar.

– Ungefär hälften hade koll på den skyldigheten, konstaterar Ulrika Siemers.

Hon och hennes kollegor ställde frågor om vilka rutiner butiken har för att nå ut på rätt sätt till kunderna. En anledning till att så få butiker hade rutiner för detta kan vara att det än så länge är få kunder som frågar. Undersökningen visar nämligen också att det är ovanligt att butikerna får några frågor kring farliga kemikalier.

Stickprov visade höga halter

Den andra stora frågan till sko- och leksaksbutikerna var hur de känner till reglerna om kemikalier i varor och hur de arbetar för att minska risken att farliga kemikalier finns i varor de säljer till kunder.

– Många butiker känner till att det finns begränsningar för vissa ämnen. Men oftast ställer de inte krav på leverantörerna – det finns inget avtal utan man litar på att leverantören inte levererar något farligt.

Men att det inte räcker med att lita på leverantörerna visar de stickprov som miljöförvaltningarna gjorde ute i butikerna. Tre av proverna visade otillåtna halter av klorparaffiner och tre för höga halter av ftalater. Projektet fortsätter nu med att få butikerna att rätta till sina brister.

– De kan till exempel börja med skriftliga avtal med leverantörerna eller ta egna stickprover.

Senaste nytt

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
Miljö & Utveckling

Miljö & Utveckling Premium

Full tillgång till allt digitalt material.