Bindande EU-krav för bilavgaser

Koldioxidutsläppen från bilar i EU får inte överstiga 130 gram per kilometer år 2012, det är kontentan av ett nytt förslag från EU-kommissionen. Förslaget är en fortsättning på det energi- och klimatpaket som presenterades för några veckor sedan.

Kraven på den europeiska bilindustrin innebär ett steg tillbaka från tidigare mål och har därför kompletterats med krav på renare bränsle. Alla bränsleproducenter åläggs att årligen minska utsläppen med en procent mellan 2011 och 2020, vilket ger en total minskning på tio procent till år 2020.

Reaktionerna på förslaget har varit blandade. Miljöpartiet välkomnar initativet att införa bindande krav på energieffektiviteten för personbilar. Naturskyddsföreningen däremot är besvikna över att politikerna ger dubbla budskap och upplever att kommissionen har gett efter för bilindustrilobbyns påtryckningar.

År 2006 var de genomsnittliga utsläppen 162 gram koldioxid per kilometer från personbilar i EU. Kommissionen planerar också att lägga ett striktare mål om 95 gram per kilometer till 2020.

Senaste nytt

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
Miljö & Utveckling

Miljö & Utveckling Premium

Full tillgång till allt digitalt material.