Bättre vindar med svensk teknik

Ny svensk teknik ska ge ytterligare skjuts åt vindkraften. I Stockholm bygger Diamorph en pilotfabrik för komponenter av ett nytt patenterat superstarkt keramiskt material. Vid Luleå tekniska universitet har en ny konstruktion för lättare och billigare torn utvecklats, som ska testas av Repower i år.

Det Stockholmsbaserade företaget Diamorph bygger på ett nytt material som faktiskt kom till av misstag! Materialforskaren Saeid Esmaeilzadeh vid Stockholms universitet råkade kyla av en keramsmälta för snabbt och uppfann i och med det en ny superkeram. Materialet lämpar sig väl för vindkraftverkens behov – det är både lättare och mera slitstarkt än de material som används idag, egenskaper som behövs i vindkraftverk som är tunga konstruktioner som utsätts för stora påfrestningar.

Vid en pilotfabrik som nu byggs i Stockholm tänker man tillverka keramiska komponenter för vindkraftverk. Komponenterna innehåller bland annat en förädlad version av det nya materialet. Företaget siktar på att komma igång med serieproduktion redan före årsskiftet.

Och kunder lär strömma till. Efterfrågan på komponenter till vindkraftverk är enorm, industrin bygger ut rejält, men kan ändå inte hålla jämna steg med den explosionsartade ökningen av efterfrågan.

Lättare och billigare

Ett annat bekymmer för vindkraftsindustrin är att de allt större tornen innebär ökade kostnader. Dels blir de tunga och svårtransporterade och dels kräver de en större materialmängd, vilket är ett problem då stålpriserna har stigit kraftigt de senaste åren.

Även detta bekymmer ser ut att få en svensk lösning. En ny konstruktion för torn till vindkraftverk har tagits fram vid Luleå tekniska universitet, LTU. Konstruktionen bygger på en idé från Milan Veljkovic, professor i stålkonstruktion.

Han räknar med att kostnaderna kan sänkas med tio procent. Torn till vindkraftverk består av rörsektioner som bultas ihop. Med den LTU-utvecklade konstruktion blir sektionerna billigare att tillverka, de blir lättare och går fortare att montera ihop.

Poängen med LTU-tornen är att istället för att förse vindkraftstornens rörsektioner med smidda flänsar som bultas samman så kläms flänsarna ihop med särskilda bultförband.

Före årsskiftet ska konstruktionen testas i full skala av tyska turbintillverkaren Repower.

Senaste nytt

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
Miljö & Utveckling

Miljö & Utveckling Premium

Full tillgång till allt digitalt material.