De största vindkraftsprojektörerna Sverige

• Vindkompaniet, ägt av svenska o2-gruppen. Bygger i år cirka 70 megawatt och nästa år över 100 megawatt i hela landet. Har de senaste tio åren uppfört cirka 200 vindkraftverk i Sverige, de flesta på land.

• Vattenfall projekterar nu mycket på land. Har bland annat inlett ett samarbete med Sveaskog, som man har tecknat ett stort antal arrendeavtal med för mark i södra Sverige. På den arrenderade marken kan det som mest byggas cirka 550 kraftverk med en sammanlagd effekt på cirka 1500 megawatt, vilket skulle göra det till Sveriges största vindkraftsprojekt. Har fått tillstånd för den havsbaserade vindparken Trolleboda i Kalmarsund. Kommer troligen få de sista tillstånden för havsbaserade Kriegers Flak, 128 kraftverk söder om Trelleborg, snart. Samarbetar med Wallenstam och Triventus om havsbaserade Taggen i Hanöbukten. Vattenfall uppger att man satsar 41 miljarder kronor på vindkraft fram till 2016.

• Tidigare irländska, numera skotska, Airtricity har inlett ett samarbete med västsvenska Gothiavind. 3 miljarder ska satsas på 5 vindkraftparker, från Halland i söder till Värmland i norr, med totalt cirka 100 kraftverk och en samlad effekt på 200 megawatt.

• Norska Statkraft samarbetar med skogsbolaget SCA om sju vindkraftparker i Jämtland och Västernorrland på totalt 1000 megawatt. Det rör sig om en investering på 16 miljarder kronor.

• Privatägda Rabbalshede Kraft har stora ambitioner i västra Sverige. Driver 11 vindkraftsprojekt i olika storlek, från 2 verk med totalt 5 megawatts effekt till 90 verk med totalt cirka 270 megawatt. Projekten befinner sig i olika faser, från att projektering bara har påbörjats till att bygget har startat. Utöver dessa projekt finns planer på ytterligare 300 verk.

• RES Skandinavien, ägt av brittiska RES Ltd, inledde i april bygget av Havsnäs i Jämtland, som med 48 verk och en total effekt på 95,4 megawatt blir – åtminstone för en tid – Sveriges största landbaserade vindkraftpark. Företaget uppger att man har en projektportfölj på över 1000 megawatt.

• E.ON driver flera havsbaserade projekt. Nyligen återvann man danska Rödsand II, ett stort projekt på 200 megawatt som man startade, men sedan lämnade på grund av stegrade kostnader för kraftverk – men nu är E.ON åter vid rodret. I portföljen finns också Utgrunden II i Kalmarsund på 90 megawatt, Kårehamn utanför Öland på 50 megawatt och Södra Midsjöbanken, som är i ett tidigare projekteringsskede men kan landa på 900 megawatt. För utbyggnaden på land satsar E.ON på ett nytt koncept kallat Vindpool (som Miljö & Utveckling skrev om i förra numret), som ger markägarna större avkastningsmöjligheter än enbart arrende.

• Stena Renewable Energy har ambitionen att investera 6 miljarder kronor i svensk vindkraftproduktion de kommande fem åren. Målet är 200 vindkraftverk med en total effekt på 500 megawatt söder om Dalälven. Den första parken invigdes i januari utanför Ludvika. Stena samarbetar med Skogssällskapet för att hitta intressanta markområden för projektutveckling.

• Norska Fred Olsen Renewables har stora planer på utbyggnad i Sverige, särskilt i fjällvärlden nära norska gränsen. Tre stora parker planeras med totalt närmare 200 kraftverk.

• WPD Scandinavia, ägt av tyska WPD – en av Europas största vindkraftsaktörer, har hittills fokuserat på havsbaserade projekt i Sverige och driver flera sådana projekt längs Norrlandskusten: över 200 vindkraftverk utanför Gävle och i samarbete med Nordanvind sammanlagt närmare 200 vindkraftverk utanför Söderhamn och Piteå. Nyligen har man beslutat att bredda sig till landprojekt i Sverige. I mars hade landområden för 50 megawatt vindkraft säkrats. WPDs totala Sverigeportfölj innehåller cirka 2000 megawatts vindkraft. Företaget planerar också för en sjökabel mellan Luleå och Gävle som ökar överföringkapaciteten för el från Norrland och därmed undanröjer ett hinder för kraftigt ökad elproduktion i norra Sverige.

• Norrländska Nordanvind projekterar för ett stort antal kraftverk i Norrland, även utöver samarbetet med WPD Scandinavia. Detta gör man tillsammans med spanska Gamesa Energia som i förlängningen också vill leverera egna vindkraftverk.

• Umeåbaserade Svevind är mest kända för sitt jätteprojekt i Markbygden utanför Piteå. Man planerar att bygga Europas och kanske världens största vindkraftspark med 400–1000 kraftverk. Hittills har man fått tillstånd för en första pilotanläggning om 12 kraftverk.

• Arise Windpower, frontat av Pehr G Gyllenhammar som ordförande, har tecknat avtal med ett 70-tal markägare i södra Sverige för att kunna uppföra cirka 300 större vindkraftverk. Målsättningen är att leverera 2 terawattimmar el 2014. Man hoppas kunna driftsätta de första 12 verken i en planerad större vindpark med 100 vindkraftverk i Laholm redan före årsskiftet.

Senaste nytt

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
Miljö & Utveckling

Miljö & Utveckling Premium

Full tillgång till allt digitalt material.