Amerikanska gräsrötter vill se rättvisare handel

Internationellt Nu kraftsamlar en lång rad ideella organisationer i USA inför nästa presidentval. Ett av målen är att påverka spelplanen för internationell handel. Det berättade Ben Beachy, Sierra Club, vid en pressfrukost i Stockholm.

Amerikanska gräsrötter vill se rättvisare handel

Den amerikanska miljöorganisationen Sierra Club, med två miljoner medlemmar, har länge intresserat sig för de regelverk och institutioner som styr den globala handeln. Nu kraftsamlar man tillsammans med en lång rad andra organisationer för att ta fram ett alternativ.

– Vi vill se ett system som hänger samman med vårt nationella system för lagstiftning. Inte vilda västern, som det är nu, sade Ben Beachy.

Han ifrågasatte hur man ska kunna nå en hållbar värld när världshandelssystemen motverkar en sådan utveckling.

Handel med regler

De amerikanska organisationerna arbetar nu med att ta fram en gemensam vision för global handel inför nästa presidentval.

– Jag ser tre möjliga framtidsscenarier: att det nuvarande systemet fortsätter och expanderar, att Trumps vision slår igenom – oklart vad det innebär – eller vårt alternativ med en politik som underlättar handel men samtidigt hänger ihop med de nationella regelverken för till exempel miljö och arbetarskydd, sade Ben Beachy.

Hur visionen kommer att formuleras återstår att se. Bland det som organisationerna tittar på finns frågan om insyn när avtalen förhandlas och hur tvister avgörs.

Senaste nytt

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
Miljö & Utveckling

Miljö & Utveckling Premium

Full tillgång till allt digitalt material.