Avdrag för klimatsatsning omprövas

Juridik & Politik Tre instanser har sagt nej till Arlas skatteavdrag för en klimatsatsning i Afrika. Nu ska ärendet prövas igen, av Högsta förvaltningsdomstolen.

Avdrag för klimatsatsning omprövas

År 2013 finansierade Arla Food plantering av träd i Afrika, för att kompensera för den egna verksamhetens klimatpåverkan. Sedan yrkade företaget på ett skatteavdrag på 5,7 miljoner kronor. Men Skatteverket godkände inte yrkandet.

Det gjorde inte heller kammarrätten och förvaltningsrätten i Stockholm. Motiveringen var att trädplanteringen ska ses som en gåva. Den gavs utan krav på motprestation och kan därför inte ses som en kostnad som har med Arlas inkomster att göra. Därmed är den inte avdragsgill.

Gåva duger inte

Arla å sin sida hävdar att eftersom träden som kompenserar för klimatpåverkan använts i marknadsföringen, så ska det visst ses som en kostnad som är tänkt att ge inkomster. Kammarrätten i Stockholm konstaterade att det ändå är en gåva vad gäller skattelagstiftningen.

Efter att fått avslag i tre instanser, har företaget gått vidare till Högsta förvaltningsdomstolen som gått med på att prova ärendet igen.

Senaste nytt

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
Miljö & Utveckling

Miljö & Utveckling Premium

Full tillgång till allt digitalt material.