nr-logo

Hållbarhet i praktiken

Ökat ansvarstagande från företag kan få stor påverkan på leverantörskedjor. FOTO: Pixabay

Så påverkas dricksvattnet av klimatförändringarna

Effekter på vattenkvalitet och risk för vattenbrist. Klimatförändringarna påverkar dricksvattenförsörjningen i allra högsta grad. Dricksvattenutredningen har nu lämnat sitt delbetänkande till regeringen.

  • Annons 1

Igår lämnades delbetänkandet Klimatförändringar och dricksvattenförsörjning (SOU 2015:51) till regeringen. Utredningen visar att klimatförändringarna för med sig ökade hot och risker för dricksvattenförsörjningen.

Eftersom Sverige beräknas bli varmare och blötare med extrema väderhändelser ger det effekter på vattenkvalitet och tillgång till grundvatten. Det kan också påverka dricksvattenanläggningar och ledningsnät och leda till vattenbrist.

Redan idag innebär klimatförändringarna problem för vattenverk, till exempel ökande risker för mikroorganismer och kemiska föroreningar.

Det är SMHI och Sveriges geologiska undersökning som med hjälp av aktuella klimatmodeller och scenarier visat hur klimat och grundvattennivåer kan utvecklas fram till seklets slut. De effekter detta kan ge på dricksvattenförsörjningen diskuteras och sammanfattas med stöd av utredningens experter från myndigheter och dricksvattenbranschen. Underlaget ska nu följas upp med konkreta förslag på hur dricksvattensförsörjningen behöver utvecklas.

– Möjligheterna att skydda vattnet, krisberedskapsfrågor, investeringsutrymme och övrig samhällsutveckling måste också vägas in. Dessa frågor återkommer vi till i vår slutrapportering, säger Gunnar Holmgren, landshövding och regeringens särskilde dricksvattenutredare.

Utredningen har tidigare lämnat ett delbetänkande kring myndigheternas ansvar för material i kontakt med dricksvatten. Ett slutbetänkande kommer i april 2016.

Taggar:,

Kommentarer

Kommentera

Kommentarer förhandsgranskas inte. Alla kommentatorer ansvarar för sina egna inlägg. Håll god ton och följ lagen. Klicka här för att läsa våra regler för kommentarer.

Fler nyheter

Analys: Utbyggnaden av raffinaderiet i Lysekil – en komplicerad fråga

I november 2018 gav mark- och miljödomstolen Preem tillstånd att utöka sin verksamhet i Lysekil, vilket har väckt starka reaktioner. Tillståndet innebär möjlighet att genomföra det så kallade ROCC-projektet, som skulle leda till en markant ökning av raffinaderiets koldioxidutsläpp.

  • Annonskod Huvudspalten 4

PFAS kan kosta Sverige 50 miljarder kronor per år

Högfluorerade ämnen (PFAS) kan skapa stora kostnader för samhället. På europanivå handlar det om över 50 miljarder euro, varav miljöskador i Sverige beräknas kunna kosta samhället mellan 18 miljoner och 5 miljarder euro (cirka 50 miljarder kronor) per år. Det visar en ny rapport från Nordiska ministerrådet.