nr-logo

Tidningen för miljöproffs

Mera extremt väder och andra klimatförändringar utgör ett hot mot den finansiella stabiliteten.
Mera extremt väder och andra klimatförändringar utgör ett hot mot den finansiella stabiliteten. FOTO: Shutterstock

”Klimatförändringar – hot mot ekonomin”

Klimatförändringar kommer att leda till stora förändringar i vårt ekonomiska och finansiella system. Det kan med tiden utgöra ett allt större hot mot vår ekonomi, visar en ny regeringsrapport.

  • Annons 1

Finansinspektionen, FI, har på uppdrag av regeringen lämnat en rapport om hur klimatförändringen påverkar den finansiella stabiliteten i Sverige. De slutsatser som dras, baseras på en rapport från forskare på Grantham Research Institute, GRI.

Bland annat konstateras att den globala uppvärmningen och den stigande havsnivån i förlängningen kan innebära risker för det finansiella systemet. En direkt konsekvens av denna utveckling är att försäkringskostnaderna kommer att öka i takt med att skadorna blir större. Samtidigt uppstår även mer indirekta kostnader och risker till följd av förstörda ekosystem, ökade hälsoproblem och en lägre produktivitetstillväxt.

– Finansinspektionen kommer därför att arbeta för en ökad förståelse i finanssektorn om dessa risker, säger Finansinspektionens generaldirektör Erik Thedéen.

Rapporten tar också upp vikten av att utveckla kunskapen om hur klimatrelaterade risker kan slå på finansföretagen och det finansiella systemet.

– Företagen behöver utveckla stresstester och scenarieanalyser för att fånga hur sårbarheten mer konkret kan komma till uttryck och få indikationer på var olika förebyggande åtgärder kan behöva sättas in, säger Erik Thedéen.

Klimatrisker ökar också bankernas behov av att ha rejäla kapitalbuffertar, för att ha en god motståndskraft inom det finansiella systemet. Men FI bedömer inte att den motståndskraften behöver höjas i dagsläget.

I en kommande rapport ska FI ta fram förslag på hur den finansiella sektorn kan bidra till att uppfylla hållbarhetsmålen.

Kommentarer

Kommentera

Kommentarer förhandsgranskas inte. Alla kommentatorer ansvarar för sina egna inlägg. Håll god ton och följ lagen. Klicka här för att läsa våra regler för kommentarer.

Fler nyheter

Glad sommar!

Sommartider är semestertider. Miljö & Utveckling webbredaktion stänger därför bevakningen för att ta sommarledigt. En riktigt skön och stärkande sommar önskar vi alla våra läsare. Vi återkommer igen den 10 augusti.

  • Annonskod Huvudspalten 4

”Kemiindustrin fasar redan ut skadliga kemikalier”

Debatt

I sin artikel ”Farliga kemikalier måste bort mycket snabbare”, skriver Elis Carlström, forskningschef på Swerea, att det är motstånd från industrin som gör att arbetet med att få bort skadliga kemikalier går långsamt. Det är en gravt felaktig bild, i själva verket bedriver industrin ett kontinuerligt arbete för att fasa ut och ersätta skadliga kemikalier. Det skriver tre företrädare från branschen i en replik.

Panamadokumenten lyfter hållbarhetsfrågorna

Aldrig förr har så många, på så kort tid, fått veta så mycket om hur personer med höga positioner i samhället gör för att slippa betala skatt. Den informationen har fått mäktiga män som Islands statsminister på fall – och visar hur viktigt det i dag är att bedriva en ljustålig verksamhet.