nr-logo

Tidningen för miljöproffs

Mera extremt väder och andra klimatförändringar utgör ett hot mot den finansiella stabiliteten.
Mera extremt väder och andra klimatförändringar utgör ett hot mot den finansiella stabiliteten. FOTO: Shutterstock

”Klimatförändringar – hot mot ekonomin”

Klimatförändringar kommer att leda till stora förändringar i vårt ekonomiska och finansiella system. Det kan med tiden utgöra ett allt större hot mot vår ekonomi, visar en ny regeringsrapport.

  • Annons 1

Finansinspektionen, FI, har på uppdrag av regeringen lämnat en rapport om hur klimatförändringen påverkar den finansiella stabiliteten i Sverige. De slutsatser som dras, baseras på en rapport från forskare på Grantham Research Institute, GRI.

Bland annat konstateras att den globala uppvärmningen och den stigande havsnivån i förlängningen kan innebära risker för det finansiella systemet. En direkt konsekvens av denna utveckling är att försäkringskostnaderna kommer att öka i takt med att skadorna blir större. Samtidigt uppstår även mer indirekta kostnader och risker till följd av förstörda ekosystem, ökade hälsoproblem och en lägre produktivitetstillväxt.

– Finansinspektionen kommer därför att arbeta för en ökad förståelse i finanssektorn om dessa risker, säger Finansinspektionens generaldirektör Erik Thedéen.

Rapporten tar också upp vikten av att utveckla kunskapen om hur klimatrelaterade risker kan slå på finansföretagen och det finansiella systemet.

– Företagen behöver utveckla stresstester och scenarieanalyser för att fånga hur sårbarheten mer konkret kan komma till uttryck och få indikationer på var olika förebyggande åtgärder kan behöva sättas in, säger Erik Thedéen.

Klimatrisker ökar också bankernas behov av att ha rejäla kapitalbuffertar, för att ha en god motståndskraft inom det finansiella systemet. Men FI bedömer inte att den motståndskraften behöver höjas i dagsläget.

I en kommande rapport ska FI ta fram förslag på hur den finansiella sektorn kan bidra till att uppfylla hållbarhetsmålen.

Kommentarer

Kommentera

Kommentarer förhandsgranskas inte. Alla kommentatorer ansvarar för sina egna inlägg. Håll god ton och följ lagen. Klicka här för att läsa våra regler för kommentarer.

Fler nyheter

Snabbguide för rätt plastval

Jobbar du med förpackningar? Nu lanserar Förpacknings- och Tidningsinsamlingen ett verktyg för att stötta branschen att välja plaster som är enkla att återvinna.

En miljon elbilar kan rädda klimatet!

Debatt

En miljon elbilar kan i rätt kombination med andra satsningar räcka för att skapa en helt fossilfri fordonsflotta. Vi bör göra elbilarna självkörande och dela dem via bildelningstjänster. Tillsammans med ökad kollektivtrafik, cykling och förnybar el skulle detta dessutom kunna bli billigare för samhället än dagens system, skriver Henrik Ny, universitetslektor vid Blekinge Tekniska Högskola.

  • Annonskod Huvudspalten 4

Sex klimatinnovationer som stoppar uppvärmningen

En bilförsäkring som baseras på bilförarens körmönster i realtid, en tvättmaskin som gör tvättmedel och varmvatten överflödigt och alger som ger mer effektiv solenergi. Det är några av de klimatinnovationer som får WWFs utmärkelse Climate Solver 2017.

Filippa K mest hållbara butikskedja

Filippa K är årets mest hållbara butikskedja enligt Retail Awards 2017.
Sedan en ny hållbarhetsstrategi sjösattes 2012 har Filippa K drivit ett medvetet och engagerat hållbarhetsarbete med kvalitetssäkring i alla led, skriver juryn i sin motivering.

Så kan hållbarhetsarbetet förenklas för mindre företag

Att arbeta med miljö- och hållbarhetsfrågor blir allt viktigare. Men hur ska man hinna med som litet företag?
Hanna Cederqvist, ansvarig för företagarorganisationen Företagarnas hållbarhetsprojekt har tipsen som hjälper småföretagen på traven.