Webbverktyg ska ge bättre miljö och klirr i kassan

Ett nytt webbaserat ledningssystem för effektivare energianvändning ska i höst lanseras av Energimyndigheten. Med verktyget som stöd ska företagen på egen hand kunna inventera sin energiförbrukning för att sedan hitta effektiviseringar som både främjar miljön och ger eknomiska vinster.

Webbverktyg ska ge bättre miljö och klirr i kassan

Webbverktyget ska lansera i höst och har initierats av Energimyndigheten. I grunden bygger Energiledningen, som verktyget kommer att heta, på de positiva erfarenheter som har dragits av användningen av miljöledningssystem. Förhoppningen är att man med samma metodik ska kunna få företagen att arbeta mer strukturerat med energifrågorna och att man ska göra energimyndighetens information om energieffektivisering lättillgängligare.

– Det här ska bli ett sätt för industrin att använda sig av självhjälp för att systematiskt inventera sin energianvändning och skapa sig en bild av var och när man använder energin och vilken besparingspotential som finns, förklarar Roy Ericsson, konsult på J&W Energi och miljö, som på Energimyndighetens uppdrag tagit fram underlaget för webbverktyget.

Anknyter till ISO 14001

Erfarenheterna från företagens arbete med miljöledningssystem visar att energianvändningen har en betydande miljöaspekt. Därför knyter Energiledningen an till ISO 14001 på ett sätt som gör att det kan användas inom företagens miljöledningssystem. Men webbverktyget går också att använda självständigt för, kanske framförallt mindre, företag som inte har infört miljöledningssystem.

– Jag tror att verktyget kan bli ett incitament för mindre företag att även börja arbeta med miljöledningssystem, säger Roy Ericsson.

Kan spara miljonbelopp

Generellt sett finns det en stor energibesparinspotential inom industrin. Roy Ericsson räknar med att den kan vara så stor som mellan 10 och 25 procent. Då handlar det enbart om mindre investeringar och enklare åtgärder som har en återbetalningstid på ungefär tre år.

– Jag skulle vilja påstå att det inte är ovanligt med en energinota på mellan fem och tio miljoner kronor och då finns det miljonbelopp att spara för företagen, säger han.

Det kan handla om väldigt små åtgärder som att till exempel se över sin belysning eller justera ventilationen, tryckluftsaggregat och kylkompressorer.

Miljödeklaration

Enligt Roy Ericsson kan webbverktyget komma att medföra en rad fördelar för företagen. Företagen kommer till att börja med att enkelt kunna få en tydlig bild över sin egen energianvändning och energibesparingspotential. Meningen är också att företagen, med utgångspunkt från verktygets inventering, ska kunna deklarera sin miljöpåverkan med konkreta siffror, mängder och volymer. Den tjänsten kommer inte att finnas med i den första webbversionen, men meningen är att verktyget ska utvecklas efterhand.

– Det gör att företagen kan jämföra sin miljöpåverkan och ekonomi inom olika delar av sitt företag och på det sättet prioritera var man ska sätta in åtgärderna, säger Roy Ericsson.

Med det materialet kommer det också att bli möjligt att jämföra sig med andra företag inom samma bransch och meningen är att verktyget i framtiden ska innehålla goda exempel som andra företag har genomfört.

– Då ska man även kunna testa vad olika energibesparingsåtgärder betyder ekonomiskt för det enskilda företaget, berättar Roy Ericsson.

Senaste nytt

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
Miljö & Utveckling

Miljö & Utveckling Premium

Full tillgång till allt digitalt material.