Tydligare regler för verksamhet till havs

EU sätter nu in krafttag för att undvika att en olycka, liknande den i Deepwater Horizon i Mexikanska golfen, inträffar i europeiskt vatten.

EU-kommissionen har föreslagit en ny lag som ska säkerställa att europeisk olje- och gasverksamhet till havs kommer att respektera världens strängaste säkerhets-, hälso- och miljöstandarder överallt i EU.

– Idag produceras huvuddelen av olja och gas till havs, ofta under svåra geografiska och geologiska förhållanden. Med hänsyn till vår ökande efterfrågan på energi kommer vi att behöva all olja och gas som vi kan få tag på under våra hav. Men vi måste förhindra olyckor som Deepwater Horizon-olyckan i Mexikanska golfen från att upprepas. Det är absolut nödvändigt att säkerställa att bästa industripraxis används i alla våra verksamheter till havs. Dagens förslag är ett avgörande steg framåt mot säkrare verksamhet till havs till skydd för våra medborgare och vår miljö, säger energikommissionär Günther Oettinger i en kommentar.

I det nya utkastet till förordning fastställs tydliga regler som täcker hela livscykeln för all prospekterings- och utvinningsverksamhet ända från planläggningen till det slutliga bortskaffandet av en olje- eller gasanläggning. Europeiska industrin ska, under övervakning av de nationella tillsynsmyndigheterna, regelbundet utvärdera och ytterligare förbättra säkerhetsstandarderna för verksamhet till havs.

Den nya strategin kommer att leda till en europeisk riskbedömning som ständigt uppgraderas genom att man tar hänsyn till ny teknik, nya kunskaper och nya risker. I strategin införs det krav för att man på ett effektivare sätt ska kunna förebygga en allvarlig olycka och vidta åtgärder om en sådan sker.

Senaste nytt

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
Miljö & Utveckling

Miljö & Utveckling Premium

Full tillgång till allt digitalt material.