Tre exempel på lyckat jämställdhetsarbete

Social hållbarhet Under sina 20 år som konsult har Klas Hyllander sett flera exempel på lyckat och mindre lyckat arbete med jämställdhet i näringslivet. Här är tre exempel.

Tre exempel på lyckat jämställdhetsarbete
Klas Hyllander ger tre exempel på lyckat jämställdhetsarbete. Foto: Adobe Stock.

1. Stor möbeltillverkare

En stor möbeltillverkare gav ansvariga för rekrytering i uppdrag att ta fram en slutkandidat av vardera kön när man sökte en ny chef. Inledningsvis hävdade de ansvariga för rekryteringen att det inte gick att hitta en kvinnlig slutkandidat. Ledningen stod dock på sig och skickade tillbaka uppdraget. När de ansvariga för rekryteringen väl lyckats ta fram två slutkandidater, en man och en kvinna, visade det sig att kvinnans meriter var som klippta och skurna för uppdraget och hon fick chefsjobbet.

2. Företag i fordonsindustrin

Företaget har satt långsiktiga mål avseende könsbalans bland sina ledare, och kontinuerligt arbetat med utbildning om jämställdhet och mångfald för män på högre chefspositioner. Under de två senaste åren har företaget för första gången tillsatt kvinnor som affärsområdeschefer (två stycken), och kvinnor utgör nu 35 procent av den högsta ledningen.

3. Konsultbolag i IT-industrin

Från att helt ha saknat kvinnor i ledningen korades IT-konsultbolaget till stockholmsbörsens mest jämställda bolag. Förändringen uppnåddes över en längre tid genom ett medvetet och strategiskt jämställdhetsarbete med vd och ledningen i spetsen. Detta ledde till en implementering av mål och förändringsarbete i hela företaget. Förändringsarbetet i ledningen inbegrep inledningsvis att under en period upptäcka och dokumentera egna omedvetna mönster, till exempel vilka man odlade informella relationer med och vilka som då omedvetet exkluderades från ledningens nätverk.

Senaste nytt

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
Miljö & Utveckling

Miljö & Utveckling Premium

Full tillgång till allt digitalt material.