Kravet på företagen – stoppa tvångsarbetet

Social hållbarhet EU-kommissionen vill att varor som är tillverkade genom tvångsarbete ska förbjudas på EU:s marknad. Ett viktigt lagförslag, men som kan göra det svårt att fälla företag som bryter mot reglerna, anser Henrik Lindholm, verksamhetschef på ETI Sweden.

Kravet på företagen – stoppa tvångsarbetet
Henrik Lindholm, verksamhetschef på ETI Sweden. Foto: Adobe Stock/ETI Sweden.

I slutet av augusti i år släppte FN:s högkommissariat för mänskliga rättigheter en rapport om läget i Xinjiang i nordvästra Kina. Rapporten bekräftar uppgifter om människorättsbrott och ett systematiskt förtryck av uigurer och andra minoritetsgrupper.

Någonting är fel

Du är inloggad som prenumerant hos förlaget Pauser Media, men nånting är fel. På din profilsida ser du vilka av våra produkter som du har tillgång till. Skulle uppgifterna inte stämma på din profilsida – vänligen kontakta vår kundtjänst.
Miljö & Utveckling premium

Läs vidare – starta din prenumeration

  • Magasinet Miljö & Utveckling - 6 nummer per år
  • Full tillgång till allt digitalt material
Redan prenumerant?

Enligt uppgifterna ska över en miljon människor ha blivit instängda i läger där de tvingats arbeta i fabriker för tillverkning av bland annat solceller. Rapporten bekräftar också att det förekommit tortyr och sexuella övergrepp i lägren.

Lagförslag ska förbjuda varor tillverkade genom tvångsarbete

Några veckor efter rapport-släppet lade EU-kommissionen fram ett lagförslag om att förbjuda alla varor på EU:s marknad om det förekommit tvångsarbete i produktionsprocessen. Henrik Lindholm, verksamhetschef på ETI Sweden, ser mycket positivt på lagförslaget.

– Just nu finns det inga lagar som förbjuder företag att köpa varor som är tillverkade genom tvångsarbete, så det här är självklart jätteviktigt och ett steg i rätt riktning. För fem år sedan tror jag ingen hade tänkt att tvångsarbete skulle vara en av de största frågorna 2022–2023, säger han.

Lagförslaget påminner om en liknande lag som USA antog i juni i år. Skillnaden är att EU-kommissionens lagförslag omfattar alla varor, inom alla industrier och alla länder. USA:s lag riktar sig direkt mot Xinjiang.

– USA:s lagstiftning är väldigt specifik och ganska hård. EU har valt en mer neutral lag, troligtvis för att relationerna med Kina är känsliga, säger Henrik Lindholm.

Lagarna skiljer sig åt i bevisbörda

I USA:s lag gäller omvänd bevisbörda. Det innebär att företag som importerar varor från Xinjiang ska kunna bevisa att tvångsarbete inte har förekommit i produktionsprocessen. Om företaget inte kan bevisa detta i domstol fälls de.

I EU-kommissionens lagförslag ligger bevisbördan hos de nationella myndigheterna. Det innebär att det ligger på myndigheterna att se till att företagen följer reglerna, genom bland annat upplysningar från det civila samhället, en databas över risker för tvångsarbete och genom begäran om uppgifter av andra myndigheter.

– Fördelen med EU:s lagstiftning är att den omfattar andra länder än Kina där det förekommer tvångsarbete. Nackdelen är att den kan göra det svårare att fälla företag som bryter mot reglerna. Med tanke hur svårt det är för myndigheter att kontrollera och följa upp leverantörskedjan är frågan hur effektiv EU:s lag kommer att vara, säger Henrik Lindholm.

”Lagförslaget kommer pusha företag”

Innan lagen träder i kraft måste den godkännas av EU-parlamentet och EU-länderna. Henrik Lindholm uppskattar att processen innan förslaget är klart kommer ta ungefär ett år. Därefter har länderna 24 månader på sig att införliva det i sina lagstiftningar.

Trots att Henrik Lindholm hade önskat att lagförslaget påminde mer om USA:s lag i fråga om bevisbörda, tror han att det kommer att driva företag att hålla bättre koll på sina värdekedjor.

– Inom många branscher har man idag inte så bra koll på riskerna längre bort i leverantörskedjan och det är oftast där det är störst risk för allvarliga kränkningar. Jag tror att det här lagförslaget kommer pusha företag att bli bättre på att kartlägga sina värdekedjor och ta större ansvar för de här frågorna. Även om det blir svårt att fällas, kommer ingen att vilja vara med i en process där man anklagas för att köpa varor tillverkade genom tvångsarbete, säger han.

Hur hänger lagförslaget ihop kommissionens förslag på ett Due Dilligence-direktiv?

– Förslaget om tvångsarbete bygger på samma principer om att hantera de allvarligaste riskerna i sina leverantörsled oavsett var de sker. Men medans due diligence förslaget har en bredare ansats gällande mänskliga rättigheter och mer, så är tvångsarbeteförslaget mycket smalare. Kanske blir det därför lättare för det förslaget att gå igenom i praktiken vilket i slutändan är det viktigaste, säger Henrik Lindholm.

Senaste nytt

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
Miljö & Utveckling

Miljö & Utveckling Premium

Full tillgång till allt digitalt material.