Totalmotstånd mot biodrivmedel

Biodrivmedel I EU har den negativa synen på biodrivmedel mildrats och allt fler ser i dag biodrivmedel som en tillfällig, men nödvändig, lösning för att klara klimatmålen. Men det finns fortfarande delar av miljörörelsen som helt vill stoppa all användning av bioenergi.

Totalmotstånd mot biodrivmedel
Markus Mattisson. Foto: Greenpeace

Att vissa biodrivmedel kan vara problematiska ur miljöhänseende är väl dokumenterat. Det handlar främst om importerade drivmedel som driver avskogning och minskad biologisk mångfald. En stor del av debatten handlar vanligtvis om palmoljebaserade drivmedel men också avskogningsproblematik i europeisk produktion och i miljörörelsen pratas det i dag mycket om ”bra” och ”dåliga” biodrivmedel.

Det finns dock delar av miljörörelsen som nu helt tar avstånd från alla former av biodrivmedel. I Europa drivs den linjen främst av organisationen Transport&Environment. I Sverige är Greenpeace den största organisationen som menar att biodrivmedel per definition är dåligt för klimatet och att det inte spelar någon roll om koldioxiden kommer från biogena eller fossila källor.

– Att vi kommer närmare och närmare brytpunkten för att nå 1,5-gradersmålet innebär att vi till varje till buds stående medel måste få bort koldioxid från atmosfären. Vi måste inte bara sänka utsläppen utan också binda mer koldioxid i skog och mark, säger Markus Mattisson, kampanjledare Greenpeace.

”Vi måste få bort alla utsläpp – nu”

Enligt Greenpeace måste man titta på alla utsläpp och upptag. Tesen är att vi inte har tid att vänta in den tid det tar för naturen att binda tillbaka ens den biogena koldioxid som släpps ut.

– Speciellt inte eftersom vi redan har fullt med koldioxid i atmosfären. Vi måste få bort alla utsläpp. I närtid.

Greenpeace är kritiskt till alla former av biodrivmedel – inte bara skogsrester utan också avfall, slaktavfall och andra typer av restprodukter.

– I till exempel vägtrafiken finns mycket bättre lösningar än att förbränna saker. Elektrifiering slår förbränning alla dagar i veckan. Men det viktigaste är att vi ser över vårt energibehov totalt sett, och till exempel slutar transportera lika mycket saker eller lika många personer.

Hur ser ni på att sjöfart och flyg ställer om till biodrivmedel?

– Även om de ställer om så innebär det stora utsläpp till atmosfären. Vad gäller flyget får man nog tänka mer på hur bra det är som transportmedel över huvud taget. Även inom sjöfarten får man fundera hur det kan lösas på annat sätt än förbränningsmotorer. Vi kanske inte behöver frakta så många saker.

Den främsta råvaran för biodrivmedel som används i Sverige är slaktavfall. Samtidigt finns en ambition att använda mer rester från skogsbruket för att producera biodrivmedel.

Vad ska man göra med det slaktavfall eller skogsrester om det inte ska användas som biodrivmedel?

– Vi tycker att man i stället ska tänka kring hur de här så kallade ”avfallet” och ”restprodukterna” uppstod. Kommer de från hållbara industrier. Djurindustrin är ju långt ifrån hållbar. Det finns dessutom andra användningsområden för restprodukterna. Svartlut kan användas i skogsindustrins egna processer och slaktavfall kan användas av kemiindustrin. Vi har en textilindustri som måste ställa om från bomull till andra material, till exempel cellulosa-fibrer.

Greenpeace är så länge ensamma bland de större svenska miljöorganisationerna att driva den linje Greenpeace driver. Sveriges största miljöorganisation, Naturskyddsföreningen, skriver till exempel på sin hemsida att biodrivmedel är en nödvändig dellösning i den snabba omställningen. Man konstaterar också att redan finns tillgängliga resurser i form av avfall och andra restprodukter som är lämpliga att använda för energiändamål.

– Naturskyddsföreningen, Världsnaturfonden WWF, 2030-sekretariatet och de flesta andra står för att hållbara biodrivmedel har en roll i omställningen, med fokus på vad som kan göras av avfall och rester. Greenpeace är numera emot allt på biosidan, inklusive att använda biogas av slam, gödsel och skit. Det är en dum hållning; nya fordon ska gå på el så fort som möjligt, men befintliga bilar, bussar och lastbilar behöver ställas om till förnybart, säger 2030-sekretariatets Mattias Goldmann.

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
Miljö & Utveckling

Miljö & Utveckling Premium

Full tillgång till allt digitalt material.