Miljözoner för personbilar kan bli verklighet

Idag finns miljözoner för tunga fordon i Stockholm, Göteborg, Helsingborg, Malmö och Lund. Nu får Transportstyrelsen i uppdrag av regeringen att utreda om kommuner ska kunna införa miljözoner även för andra typer av fordon, exempelvis personbilar och arbetsmaskiner.

– Det här är ytterligare åtgärder för att minska luftföroreningar och buller i våra tätorter, säger infrastrukturminister Åsa Torstensson.

Den 15 maj 2010 ska utredningen presenteras.

Miljö & Utveckling

Miljö & Utveckling Premium

Full tillgång till allt digitalt material.