Samarbete för gröna investeringar

Världsbanken och SEB har inlett ett samarbete för att finansiera projekt som ska minska klimatförändringarna. Tillsammans med skandinaviska institutionella investerare introducerar man en "grön obligation".

Obligation är löpande skuldebrev som intygar att innehavaren lånat ut pengar, i detta fall till projekt som ska minska klimatförändringarna. De första gröna obligationerna från Världsbanken är på totalt 2325 miljarder svenska kronor, med en löptid på sex år.

Annika Falkengren, vd och koncernchef på SEB säger att obligationen är ett sätt att erbjuda sina kunder att ta ställning för att bekämpa den globala uppvärmningen och stödja Världsbanken och dess medlemmar i arbetet att bekämpa fattigdom.

Säker investering

– Att bekämpa klimatförändringaren kommer att ta enorma resurser som endast kan komma från ett väl iscensatt flöde av offentliga och privata finansieringskällor, säger Världsbankens president Robert B. Zoellick.

Han hoppas att transaktionen visar att privatpersoner säkert och lönsamt kan investera sina besparingar idag. SEB är arrangör och kommer att erbjuda obligationerna till investerare via sitt distributionsnät.

Senaste nytt

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
Miljö & Utveckling

Miljö & Utveckling Premium

Full tillgång till allt digitalt material.