Tvärvetenskaplig satsning för miljön

Närmare 28 miljoner satsas på ett nytt forskningsprojekt för hållbara energi- och transportsystem. Det är Naturvårdsverket, Energimyndigheten, Vinnova och Vägverket som gått ihop och givit Lunds universitet uppdraget att under fyra år forska kring livsstil och tekniska lösningar. Resultaten skall bli underlag för politiker och näringsliv så att de kan utforma strategier, åtgärder och styrmedel för att snabbare ställa om till ett koldioxidsnålt samhälle. Forskningsprogrammet kallas LETS, Low-Carbon Energy and Transport Systems 2050, och omfattar 25 forskare från 10 olika institutioner.

Vårt nyhetsbrev

De viktigaste nyheterna direkt i mejlen. Helt kostnadsfritt!
Jag godkänner att Miljö & Utveckling sparar mina uppgifter