Så ska Bisfenol A-faran stoppas

EU har redan förbjudit ämnet i nappflaskor. En ny utredning stakar ut vägen för hur Sverige ska sätta ytterligare fokus på Bisfenol-A. Bland annat föreslås att kvitton som innehåller ämnet ska bytas ut.

Så ska Bisfenol A-faran stoppas

Nyligen kom Kemikalieinspektionen, Kemi, och Livsmedelsverket med en regeringsbeställd utredning om ämnet. Från början innebar uppdraget att utreda ett nationellt förbud. Sedan dess har barns exponering för Bisfenol-A minskat, både i och med EU-förbudet mot ämnet i nappflaskor och att flera företag i livsmedelsbranschen valt att ersätta plastburkar och dryckesflaskor som innehåller det mot alternativa ämnen. Ett nationellt förbud är därför inte lika aktuellt men myndigheterna föreslår fortsatt fokus på ämnet.

Slopa kvitton

Utredningen ger förslag på hur kunskapen kan ökas kring Bisfenol-A. Idag är den begränsad, både kring vilka exponeringskällor som finns och hur en låg men pågående exponering påverkar människan.

Utredningen slår fast att nuvarande kunskapsläge inte visar allvarliga risker för hälsan men att det fortfarande finns osäkerhet kring hur låg exponering påverkar foster och barn. Bland annat föreslås att Sverige fortsätter att följa utvärderingar från den europeiska myndigheten för livsmedelssäkerhet.

Bland de konkreta åtgärder som myndigheterna avser att genomföra framöver finns slopandet av det så kallade termopappret, som ofta används i kvitton. En dialog ska inledas med branschen. Kemi ska också samarbeta med leksaksindustrin för att bena ut vilka olika plaster som finns i barnsaker. Begränsningar på området måste ske genom EU:s leksaksdirektiv. Livsmedelsverket ska kräva att olika aktörer i livsmedels-, grossist- och detaljbranschen ska visa planer på hur de kan fasa ut Bisfenol-A i förpackningar och plastprodukter.

Senaste nytt

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
Miljö & Utveckling

Miljö & Utveckling Premium

Full tillgång till allt digitalt material.