Regeringen inväntar EU-beslut om plattformsarbete

Social Hållbarhet Svensk domstol slog nyligen fast att plattformsföretag inte har arbetsgivaransvar. Socialdemokraterna vill se åtgärder från regeringen, som nu meddelar att man inväntar besked från EU.

Regeringen inväntar EU-beslut om plattformsarbete
Foto: Adobe Stock

Arbetsmiljöverket förlorade nyligen en rättslig tvist mot företaget Wolt vid Kammarrätten i Göteborg som slog fast att plattformsföretaget inte hade ett arbetsgivaransvar. Arbetsmiljöverket bedömde att Wolt var att se som arbetsgivare och därmed ansvarade för matbudens arbetsmiljö. Detta motsatte sig dock Wolt som i slutet av november alltså fick rätt i domstol.

Frågan ledde till debatt i riksdagen av bland andra Adrian Magnusson (S) som i en skriftlig fråga till Jämställdhets- och biträdande arbetsmarknadsministern Paulina Brandberg (L) ville veta vad regeringen tänker göra för att klargöra plattformsföretagens ansvar för matbudens arbetsmiljö.

”Det finns omvittnat i otaliga vittnesmål, i artiklar och även böcker hur matbudens arbetsmiljö är mycket svår och hur utsattheten är stor. Det är en problematik vars aktualitet borde vara än större med hänsyn till de senaste veckornas tragiska händelser med dödsfall och skador på arbetsplatser runt om i landet”, skriver Adrian Magnusson.

I sitt skriftliga svar skriver Paulina Brandberg att regeringen inte kan kommentera enskilda domstolsbeslut och hänvisar till EU:s nu pågående förhandlingar kring det så kallade plattformsdirektivet.

”Parallellt med arbetet på EU-nivå utvecklas rättsläget även nationellt då frågan om arbetsmiljöansvar prövas i domstol. Regeringen följer utvecklingen noga såväl nationellt som internationellt”, skriver hon.

Senaste nytt

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
Miljö & Utveckling

Miljö & Utveckling Premium

Full tillgång till allt digitalt material.