Rekryteraren: Så skapar du en jämställd bolagsstyrelse

Social hållbarhet Ny EU-lagstiftning ställer högre krav på jämställda bolagsstyrelser. Målet är minst 40 procent kvinnor i styrelserna. Rekryteraren Hanna Moisander ger sina bästa råd till företag som vill ligga i framkant.
– Det är inte bra för bolagets utveckling om alla heter Anders och ser likadana ut, säger hon.

Rekryteraren: Så skapar du en jämställd bolagsstyrelse
Rekryteraren Hanna Moisander ger sina bästa tips för att skapa jämställda bolagsstyrelser. Foto: Pressbild/Adobe Stock.

Eu-direktivet om jämställda bolagsstyrelser antogs i slutet av förra året och ska nu implementeras i svensk lagstiftning. Målet med direktivet är att börsnoterade bolag senast i mitten av 2026 ska ha minst 40 procent kvinnor i styrelserna.

Rekryteraren Hanna Moisander, grundare av rekryteringsföretaget Deb, Diverse Executive Boards, som hjälper bolag att öka mångfalden på beslutsfattande positioner, välkomnar den nya EU-lagstiftningen.

– Det är jättebra med tydligare direktiv där jämställdhet står i fokus. Förhoppningen är att det här ska påskynda arbetet med att få in nya perspektiv i styrelser, säger hon.

Fakta

EU-direktivet om jämställda bolagsstyrelser

► Den 27 juni 2022 antog EU:s intuitioner ett nytt direktiv om mer jämställda bolagsstyrelser.

► Börsföretag som har minst 250 anställda och omsätter minst 50 miljoner euro omfattas av kraven.

► Huvudmålet i EU-direktivet är att alla bolag som omfattas ska ha minst 40 procent av det underrepresenterade könet i sina styrelser senast i mitten av 2026. Snittet ligger idag på 30 procent.

► Direktivet fastställer också att bolagen varje år ska rapportera om könsfördelningen i sina styrelser till en behörig myndighet.

► Direktivet håller just nu på att implementeras i svensk lagstiftning. Med 36 procent kvinnor i bolagsstyrelserna ligger Sverige idag nära målet, vilket innebär att krav på kvotering troligtvis undantas. Däremot ska företag som inte når målet redovisa för hur de tänker åtgärda detta.

► Länder som ligger långt ifrån målet kommer få krav på kvotering, med straffsanktioner mot företag som inte når målet. Det kan exempelvis sanktioner i form av böter.

Enligt statistik från Kollegiet för svensk bolagsstyrning har Sverige idag 36 procent kvinnor i bolagsstyrelserna. Det innebär att Sverige ligger nära målet och att krav på kvotering troligtvis undantas. Däremot behöver svenska bolag rapportera om könsfördelning i styrelserna, vilket enligt Hanna Moisander indirekt kommer att driva på mot fler kvinnliga styrelseledamöter.

– Det ökar konkurrenskraften för företag som ligger nära målet, säger hon.

Vad mer kan företag vinna på jämställda styrelser?

– Mycket. Studier visar att bolag med fler kvinnor i styrelserna har ökad innovationskraft, ökad långsiktig lönsamhet och bättre risktagande. Det är något alla borde vara intresserade av, säger Hanna Moisander.

Är det inte bättre att se till kompetens, i stället för kön?

– Det handlar om att motverka grupptänkande. Det är inte bra för bolagets utveckling om alla heter Anders och ser likadana ut. Då kommer alla troligtvis tänka och veta ungefär samma sak. Det bästa skulle vara om det här var en ickefråga. Men nu ser samhället ut som det gör, och då är det bra att EU tar krafttag.

Tips till företag för att skapa jämställda bolagsstyrelser

Så hur ska bolag som vill ligga i framkant tänka? Enligt Hanna Moisander är A och O att professionalisera sin urvalsprocess.

– Ta urvalsprocessen väldigt seriöst, nästa lika seriöst som valet av vd. Alla bolag bör ha en valberedning som tar fram kandidater baserade på bolagets kompetensbehov och strategi, säger hon.

Vidare tipsar hon om att alla bolag bör göra en grundlig styrelseutvärdering, där man tittar på vilka som sitter i styrelsen, vilka behov som finns framåt och inom vilka områden det saknas kunskap inom. Därefter tipsar hon om att söka personer utanför den egna kretsen, något som hon menar att olika researchfirmor eller styrelsenätverk kan hjälpa till med.

Slutligen tipsar hon om att inte endast söka efter personer som har tidigare erfarenhet från styrelseuppdrag, utan att titta efter andra önskvärda egenskaper.

– Det finns en tröskel för att få ett första styrelseuppdrag. Att titta bortom tidigare styrelseerfarenhet är ett måste, annars kommer det att vara samma personer som rullar runt på olika uppdrag. Vi ser ett stort tryck från kvinnor som vill ta sig in i styrelser och bidra i styrelsearbetet. Den största drivkraften är inte prestige eller pengar, utan att kunna påverka och driva affärer.

Senaste nytt

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
Miljö & Utveckling

Miljö & Utveckling Premium

Full tillgång till allt digitalt material.