Regeländringar inom miljödepartementet

Regeringen har beslutat om några regeländringar inom miljödepartementets ansvarsområde. En av dem innebär att verksamhet vid anläggningar som ingår i sammanhängande system för slutförvaring av använt kärnbränsle eller kärnavfall ska prövas av en och samma miljödomstol även om anläggningarna ska vara belägna i olika domstolsområden.

Det har också beslutats om förordningsändringar för övervakning och kontroll av transporter av radioaktivt avfall och använt kärnbränsle. Ändringarna innebär att Strålsäkerhetsmyndigheten ska vara behörig myndighet i ärenden enligt direktivet.

Vårt nyhetsbrev

De viktigaste nyheterna direkt i mejlen. Helt kostnadsfritt!
Skickar begäran
Jag godkänner att Miljö & Utveckling sparar mina uppgifter
Miljö & Utveckling

Miljö & Utveckling Premium

Full tillgång till allt digitalt material.