Positivt för återvinning

Enligt Naturvårdsverkets uppföljning av producentansvaret och deponeringsförbudet ökar insamlingen av el-avfall och deponeringen av brännbart avfall minskar. I Västra Götaland, Södermanland, Örebro, Östergötland, Norrbotten, Dalarna och Västerbotten har deponeringen av brännbart avfall upphört eller är på god väg att upphöra. I de län där återvinningskapacitet saknas kan länsstyrelsen ge dispens att deponera, men även här har dispensen för deponering minskat med 70 % jämfört med året innan.

Producentansvar

Naturvårdsverket har också följt upp producentansvaret. Förra året återvanns över 1 100 000 ton förpackningar, vilket är 80 % av alla förpackningar som sattes på marknaden, enligt Naturvårdsverket. Resultaten för plast-, papper-, kartong- och aluminiumförpackningar har förbättrats men de når fortfarande inte målen. Av de drygt 500 000 ton tidningar som sattes på marknaden förra året återvanns 80 %. 11 kg el-avfall per person samlades in förra året vilket är en ökning jämfört med tidigare.

Vårt nyhetsbrev

De viktigaste nyheterna direkt i mejlen. Helt kostnadsfritt!
Jag godkänner att Miljö & Utveckling sparar mina uppgifter
Miljö & Utveckling

Miljö & Utveckling Premium

Full tillgång till allt digitalt material.