Så kan integrering av ESG-risker i riskarbetet stärka hållbarhetsarbetet

Sponsrat av Stratsys Företag har mycket att vinna på att göra hållbarhet till en del av riskarbetet. Genom att integrera hållbarhet och GRC kan företag stärka sitt varumärke, skydda sin verksamhet från förluster och samtidigt bidra till en mer hållbar värld. Här berättar Cecilia Almén, hållbarhetsexpert på Stratsys om hur företag på bästa sätt kan hantera risker kopplade till ESG.

Så kan integrering av ESG-risker i riskarbetet stärka hållbarhetsarbetet
A businessman commuter on the way to work, riding bike over bridge, sustainable lifestyle concept. Rear view.

Att integrera riskhanteringen med hållbarhetsarbete kan ge en mängd fördelar. Genom att identifiera, bedöma och hantera risker kopplade till hållbarhetsarbete, såsom klimatförändringar och sociala orättvisor, kan företag skydda sin verksamhet och samtidigt göra en positiv inverkan på planeten. Att inte ta hänsyn till hållbarhetsrelaterade risker kan leda till förluster som kan skada företagets varumärke och resultat.

– Företags ESG-risker behöver kopplas samman med organisationens övriga risker för att skapa en helhetsbild, menar Cecilia Almér, hållbarhetsexpert på Stratsys. Genom att integrera hållbarhetsarbetet i riskhanteringen kan företag identifiera och hantera ESG-risker på ett effektivt sätt. 

Genom att göra ESG till en del av riskarbetet kan företag också bygga tillit hos omvärlden och stärka sitt varumärke. Hållbarhet blir allt viktigare för kunder, investerare och andra intressenter. Genom att integrera hållbarhetsarbetet i riskhanteringen kan företag visa sin förmåga att hantera och minimera risker relaterade till hållbarhet.

Gör det enkelt att se helheten och fördela ansvar

– Många organisationer misslyckas med att arbeta proaktivt med risker kopplade till hållbarhet. Ofta beror det på att risk och hållbarhet betraktas som två separata områden inom organisationen. Samverkan mellan ESG och GRC är en viktig förutsättning för att arbetet ska fungera, förklarar Cecilia.

Genom att integrera ESG-arbetet i organisationens övergripande riskarbete kan arbetet effektiviseras avsevärt och ge en tydlig helhetsbild.

 
5 fördelar med att samla GRC och ESG i ett digitalt verktyg:

  • Gemensam plattform främjar samverkan mellan olika delar av organisationen
  • Underlättar integrering av ESG i riskhanteringen
  • Ger stöd för efterlevnad av ramverk och regler inom ESG och GRC
  • Tydlig ansvarsfördelning av uppgifter inom verksamheten
  • Skapar en helhetsbild över samtliga av organisationens risker


Vill du veta mer om hur du kan integrera hållbarhetsrisker i riskarbetet? Läs mer om Stratsys verktyg för ESG och Risk & kontroll.

Miljö & Utveckling

Miljö & Utveckling Premium

Full tillgång till allt digitalt material.