Om eniga rivaler och att få det gjort

Om eniga rivaler och att få det gjort

Det börjar på s, de flesta tycker att det är bra men har mer eller mindre talang på området. 1+1 kan bli 3 om det görs på rätt sätt. Helt klart ligger samarbete i tiden för precis som jag ofta får höra att ledningens engagemang är en kritisk framgångsfaktor för att skala upp hållbarhet, lika ofta hör jag numera samarbete och partnerskap utanför den egna organisationen som avgörande.

Några exempel på mina spaningar:

1) Jag lyssnar på Lena Ek och Åsa Romson under en debatt om Sveriges miljöpolitik. De är båda inne på att skapa ramverk och mål på klimatområdet som måste uppfyllas oavsett vem som har regeringsmakten. (Blir intressant att se om de får med sig sina kollegor!)

2) Jag lyssnar på World business council for sustainable development, WBSCDs operativa chef Peter White. Han lyfter fram samarbete som en av tre kritiska framgångsfaktorer för att kunna driva verksamheter där nio miljarder människor kan leva gott inom ramen för planetens gränser.

Senaste nytt

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
Miljö & Utveckling

Miljö & Utveckling Premium

Full tillgång till allt digitalt material.

Det senaste