Nya presidenten viktig i klimatförhandlingarna

USAs nya president spelar stor roll för kommande klimatförhandlingar. Likaså konjunkturnedgång, finanskris och balans mellan industri- och utvecklingsländer. Miljöminister Andreas Carlgren summerar nuläget.

I fredags eftermiddag summerade miljöminister Andreas Carlgren nuläget inför de kommande klimatförhandlingarna. Med mötet i Bali och Kyotoprotokollet som grund visade han vägen mot FNs klimatmöte i Köpenhamn där målet är tydliga siffror för utsläppsminskning och jämförbara mål och ansträngningar för både industri- och utvecklingsländer.

Poznan är startrampen

Andreas Carlgren pekade på FNs klimatkonferens i Poznan som ett viktigt steg för att nå slutmålet i Köpenhamn 2009.

– Mötet i Poznan är ett viktigt tillfälle för uppsummering av förhandlingsläget och en gemensam vision för klimatarbetet.

Han förklarade också mötet i Poznan som startrampen för politiskt tryck och angav vissa punkter för vad man vill uppnå; Ett fastställt arbetsprogram för 2009 med slutdatum för överenskommelse. Påbörjan för reella förhandlingar och en översyn av Kyotoprotokollet för att öka dess effektivitet.

– Den viktigaste uppgiften är att ge en klar politisk signal som upprätthåller förväntningarna på Köpenhamn och som sätter ett högt tryck på att vi ska nå en slutlig överenskommelse som är tillräckligt omfattande.

USA spelar stor roll

Miljöministern pekade på vikten av att sätta långsiktiga mål, men också mål på medellång sikt för att varje land ska sitt ansvar. Dessutom menar han att det krävs en balans mellan industri- och utvecklingsländer och att utsläppsminskningar kontrolleras, mäts och rapporteras för att lättare se vilka krav som ska sättas på vem. Han poängterade att jämförbara ansträngningar är en knivig fråga.

Andreas Carlgren tog också upp USAs kommande roll i förhandlingarna i och med en ny president. Han menar att båda kandidaterna till posten har högre klimatmål än nuvarande president. Han tror inte att mötet i Poznan kommer att leda till några konkreta siffror eller åtaganden eftersom EU vill förhandla med en ny administration och även om en ny president valts så kommer inte en ny administration att vara tillsatt innan dess.

Men inte bara USAs presidentbyte spelar roll, Andreas Carlgren säger att det är en besvärlig tidsplan vi har att göra med. Ett nytt parlament tillsätts under 2009 och en ny kommission i EU i slutet av 2009. Dessutom säger han att världskonjunkturen och finanskrisen spelar stor roll för hur mycket plats klimatfrågorna får.

– Men detta är också ett tillfälle att investera alla nya investeringar grönt. Till exempel i ny teknik och förnybar energi.

Vårt nyhetsbrev

De viktigaste nyheterna direkt i mejlen. Helt kostnadsfritt!
Jag godkänner att Miljö & Utveckling sparar mina uppgifter