Naturvårdsverket få IG i tillsyn

Riksrevisionen har granskat tillsynen över förbränningsanläggningarna och kommit fram till att det finns allvarliga brister i hanteringen. Naturvårdsverket får också kritik för att man inte har utvärderat tillsynen och dessutom inte har tillräckligt med kunskap om avfallsförbränningens omfattning och riskerna med förbränningsresterna. Det går med andra ord inte att säga att miljöproblemen med avfallsförbränningen är under kontroll, menar Riksrevisionen.

– Bristerna i tillsynen över anläggningarna och Naturvårdsverkets otillräckliga kunskaper är mycket oroande, säger riksrevisor Kjell Larsson.

Det förbränns mer och mer hushållsavfall i Sverige. Vid förbränningen bildas rester som innehåller miljögifter och tungmetaller. Mängden förbränningsrester förväntas öka från cirka 450 000 ton år 1999 till drygt 1 100 000 ton år 2008.

Vårt nyhetsbrev

De viktigaste nyheterna direkt i mejlen. Helt kostnadsfritt!
Jag godkänner att Miljö & Utveckling sparar mina uppgifter