Myterna som stoppar dig från att satsa på solenergi

Debatt Det finns en rad seglivade myter som handlar om hur olönsamt det är att installera solceller. Dessa stämmer sällan, skriver Mohammed al Abassi, grundare av företaget Greenely.

Myterna som stoppar dig från att satsa på solenergi

 

Mohammed al Abassi, grundare av Greenly.

En omfattande energiomställning har påbörjats på senare år både i Sverige och i många andra länder. Traditionellt sett har relationen mellan energibolag och konsumenter varit enkelriktad. Energibolag producerar, säljer och levererar elen på ett centraliserat och storskaligt sätt. I takt med teknikutvecklingen och ett ökat intresse från hushåll att producera, och till och med sälja, egen el via solceller börjar dock denna relation förändras. Detta, tillsammans med en ökad andel elbilar, skapar nya utmaningar för energibranschen och ändrade roller för energiaktörerna som måste möta de nya behoven från hushållen.

 

Lägre kostnad

En av anledningarna till att intresset för just solceller har ökat bland svenska hushåll kan tillskrivas de kraftigt minskade priserna för solcellspaneler. Sedan 1980-talet har priset på solceller i genomsnitt minskat med 10 procent per år, mycket tack vare den ökade satsningen på solceller som gjorts av Kina. Bara de senaste fem åren har priset för en solcellsanläggning minskat med ca 75 procent.

Fördelarna med att installera solceller för ett privat hushåll är många, det minskar behovet av köpt elenergi, minskar hushållets miljöpåverkan samt höjer bostadsvärdet. Detta har lett till att intresset för solceller ökar bland svenska hushåll.

Dock finns det fortfarande en del seglivade myter som lever kvar från tiden då solceller fortfarande var relativt nya på marknaden:

 

Falskt: Det är för dyrt

Sant: Priserna för solpaneler har sjunkit kraftigt och ligger idag på runt 12.000 kr till 20.000 kr per installerad kW, inklusive växelriktare. En solcellsanläggning på en genomsnittlig villa kan landa på runt 100.000 kr inklusive installation. Man brukar räkna med en livslängd på solpanelerna på runt 30 år och en återbetalningstid på 12-15 år vilket gör det till en lönsam affär i de flesta fall.

Falskt: Det är för komplicerat

Sant: Dagens solpaneler kräver minimalt underhåll tack vare att de inte innehåller några rörliga delar och tar ungefär en dag för en solcellsinstallatör att montera. Det är idag även enklare än någonsin att sälja tillbaka överskottselen då flera elhandelsbolag har börjat erbjuda sådana avtal.

Falskt: Vi får inte tillräckligt med sol i Sverige

Sant: Vi har faktiskt lika mycket sol som i Norra Tyskland där solcellsinstallationer länge har varit populärt. Snön är inte heller något problem då den största delen av produktionen sker under vår, sommar och höst. Dessutom fungerar solpanelerna effektivare i vårt relativt kalla klimat då detta fungerar som kylning och ger solpanelerna en bättre verkningsgrad. Ett system med en effekt på 5 kW kan under optimala förhållanden producera upp till 5500 kWh per år.

Falskt: Jag måste ha ett hus i perfekt läge

Sant: Även om det optimala är att ha ett tak i sydläge så funkar sydvästligt och sydostligt riktning också väldigt bra. Det viktiga är att det inte ska finnas höga träd eller liknande som blockerar solljuset under stora delar av dagen.

Senaste nytt

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
Miljö & Utveckling

Miljö & Utveckling Premium

Full tillgång till allt digitalt material.