”Kvinnor kan minska sin plastförbrukning med 1300 plastkassar per år”

Debatt Den som använder bindor kan minska sin egen plastförbrukning med en mängd som motsvarar ungefär 1 300 plastkassar per år. Det verkar de flesta, inklusive den svenska regeringen, ha missat skriver Lisa Perby, vd för menskopp.se.

”Kvinnor kan minska sin plastförbrukning med 1300 plastkassar per år”

Regeringen har infört nya bestämmelser som ska minska konsumenternas användning av plastkassar från dagens nivå på 198 påsar per person till 90 påsar per person 2019 och 40 påsar per person 2025. Alltså en minskning på åtta år med ungefär 160 plastkassar per år och invånare.

Men de flesta, inklusive regeringen, miljömyndigheterna och handeln, har missat en annan möjlighet att drastiskt minska plastförbrukningen.

1300 plastkassar per år

Sveriges kvinnliga befolkning mellan c:a 14 och 55 år förbrukar genom traditionella mensskydd, framförallt bindor, enorma mängder plast. Förmodligen utan att själva ha en aning om det. Enligt Andrea Donsky, författare och grundare av Naturally Savvy, innehåller sanitetsbindor i genomsnitt plast som motsvarar ungefär fyra plastkassar per binda.

Om den siffran stämmer innebär det, att den som använder bindor kan minska sin egen plastförbrukning med en mängd som motsvarar ungefär 1 300 plastkassar per år.

Brist på information

Ett problem är att de stora tillverkarna inte tydligt deklarerar innehållet i sina produkter. De uppgifter man lämnar är otydliga och oprecisa. Marknadsledande Essity (f.d. SCA) säger exempelvis att Libresse bindor, tamponger och trosskydd innehåller polypropen, polyetylen, polyester, polyesterfiber, polymerer, syntetiska hartser, polyesterfilm och polyetylenfilm. Vilken produkt innehåller vad och hur mycket?

Det finns ”ecobindor” utan plast. Men det kan också finnas andra sorter som ligger långt över genomsnittet när det gäller plastinnehåll. Brist på information, också när det gäller kemikalier, som exempelvis rester av bekämpningsmedel i bomullen man använder, är mera regel än undantag.

Kampanjen för att minska användningen av plastkassar har redan haft påtagliga effekter. Då finns det skäl att tro att många för miljöns skull också skulle vara beredda att gå över till miljövänligare mensskydd. Alternativen är plastfria engångsbindor, tygbindor som kan återanvändas eller menskoppar. 

Håller du med? Om inte, kontakta redaktionen på debatt@miljo-utveckling.se

Vårt nyhetsbrev

De viktigaste nyheterna direkt i mejlen. Helt kostnadsfritt!
Jag godkänner att Miljö & Utveckling sparar mina uppgifter
Miljö & Utveckling

Miljö & Utveckling Premium

Full tillgång till allt digitalt material.