Minskade utsläpp 2022 – här är sektorerna som minskade mest

Klimat Preliminär statistik från SCB visar att svenska utsläpp av växthusgaser minskade med under 2022. Minskningarna drevs främst av lägre utsläpp från tre sektorer.

Minskade utsläpp 2022 – här är sektorerna som minskade mest
Foto: Adobe Stock

Preliminär statistik från SCB visar att utsläppen av växthusgaser från den svenska ekonomin minskade under 2022 jämfört med föregående år. Enligt SCB minskade utsläppen med 1,5 miljoner ton under förra året, vilket motsvarar en minskning på 3 procent.

Någonting är fel

Du är inloggad som prenumerant hos förlaget Pauser Media, men nånting är fel. På din profilsida ser du vilka av våra produkter som du har tillgång till. Skulle uppgifterna inte stämma på din profilsida – vänligen kontakta vår kundtjänst.
Miljö & Utveckling premium

Läs vidare – starta din prenumeration

  • Magasinet Miljö & Utveckling - 6 nummer per år
  • Full tillgång till allt digitalt material
Redan prenumerant?

Axel Ehrling, analytiker på SCB:s miljöräkenskaper, konstaterar i en kommentar att utsläppsminskningen syns i nästan alla branscher, förutom inom transportsektorn där det fortfarande finns en viss ökning. Det är annars framför allt minskade utsläpp från personbilstransporter, tillverkningsindustrin och energibranschen som ligger bakom den positiva utvecklingen.

Under 2020-2021 påverkades utsläppsnivåerna av coronapandemin, och utsläppen ökade jämfört med de relativt låga nivåerna under 2020. Men under 2022 sjönk utsläppen igen och nådde nivåer som är 9 procent lägre än 2019, det vill säga före pandemin.

Det är inte bara själva utsläppsminskningen som är positiv, utan också minskningen av växthusgasintensiteten. Trots att Sveriges BNP ökade med 2,6 procent under 2022 minskade utsläppen samtidigt. Det innebär att utsläppen av växthusgaser per producerad krona i ekonomin minskar, vilket är en viktig indikator för de nationella klimaträkenskaperna.

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
Miljö & Utveckling

Miljö & Utveckling Premium

Full tillgång till allt digitalt material.