Utsläppshandeln: Så mycket minskade de svenska utsläppen

Klimat Sammanställningen av utsläppen från företag som ingår i EU:s utsläppshandel under 2022 är klar och visar att utsläppen minskade något jämfört med 2021. Överraskande är att de största utsläppsminskningarna gjorts i el- och fjärrvärmesektorn, trots krig i Ukraina och extremhöga elpriser.

Utsläppshandeln: Så mycket minskade de svenska utsläppen
Foto: Adobe Stock

Naturvårdsverkets sammanställning av utsläppen av växthusgaser från svenska anläggningar i EU:s utsläppshandel, EU ETS, är färdig. Slutsatsen är att de svenska anläggningarna totalt minskade sina utsläpp med 4,4 procent under 2022, jämfört med år 2021. Sammanställningen bygger på inrapporterade siffror från företagen bakom anläggningarna.

Den största utsläppsminskningen skedde i el- och fjärrvärmesektorn, som minskade sina utsläpp med 6,3 procent – eller 244 000 ton koldioxid – jämfört med 2021. Detta kan tyckas märkligt då kriget i Ukraina ledde till höga elpriser. Höga elpriser ledde nämligen i sin tur till att flera svenska anläggningar producerade el med hjälp av fossileldade reservkraftanläggningar. Naturvårdsverket tror att en av orsakerna till att utsläppen ändå minskade kan vara att temperaturerna under 2022 var högre än under 2021. Något som gjorde att efterfrågan på värme var lägre.

Motsvarar 39 procent av Sveriges totala utsläpp

I industrisektorn minskade utsläppen i alla branscher, totalt med 3,9 procent. Här skedde den största minskningen i kemiindustrin.

– Utsläppen ökade som förväntat markant under 2021 jämfört med pandemiåret 2020. Vi har för 2022 sett en minskning från 2021, men nivån ligger fortfarande över lägstanivån 2020, säger Roman Hackl, chef på Utsläppshandelsenheten på Naturvårdsverket, i en kommentar.

Svenska anläggningar som ingår i EU ETS står för utsläpp som motsvarar cirka 39 procent av Sveriges totala territoriella utsläpp. Naturvårdsverket skriver att de förväntar sig att utsläppen i dessa anläggningar förväntas minska framöver.

– I och med att satsningar på fossilfri industri blir verklighet framöver, förväntar vi oss att utsläppen minskar stegvis i betydligt snabbare takt. Utsläppshandelns utformning blir viktig för att skapa lönsamhet i de satsningarna, säger Roman Hackl.

Naturvårdsverket berättar också att priset på utsläppsrätter i ETS ökade under 2022 och i snitt låg på cirka 900 kronor per ton koldioxid. Nästa år kommer priserna sannolikt att öka ytterligare då EU gjort en preliminär överenskommelse om att fördubbla minskningstakten av utsläppsrätter i handeln från och med nästa år. Nästa år kommer också fler branscher, som till exempel sjöfarten, att ingå i systemet.

Senaste nytt

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
Miljö & Utveckling

Miljö & Utveckling Premium

Full tillgång till allt digitalt material.