Miljöfokus för att nå millenniemål

I Global Monitoring Report poängterar Världsbanken vikten av att satsa på klimat- och miljöfrågor. Rapporten, som kommer varje år, presenterar hur millenniemålet ”att alla barn ska gå i grundskola 2015” ska kunna uppfyllas. De åtta millenniemålen sattes upp av FN:s generalförsamling vid ett toppmöte 2000. Ytterligare två mål som då sattes upp är ”fattigdom och hunger ska halveras till 2015” och att ”en miljömässigt hållbar utveckling ska säkerställas till 2015”. Världsbanken vädjar till givarländerna, däribland Sverige, att se kopplingen mellan matbrist och klimatförändringen och betonar att många utvecklingsländer kanske inte klarar av att nå målen utan hjälp. De behöver både ekonomisk och annan hjälp. Men även insatser för att främja hälsa, utbildning och ekonomisk tillväxt.

Senaste nytt

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
Miljö & Utveckling

Miljö & Utveckling Premium

Full tillgång till allt digitalt material.