Miljöanpassat näringsliv i Fyrstad

I mindre kommuner finns det inte alltid tillräckligt med kunskap och resurser för att ställa ordentliga miljökrav. Projektet Miljöanpassat näringsliv i Fyrstad har som mål att företagen i regionen ska få ut mer av sitt miljöarbete.

Projektet Miljöanpassat näringsliv i Fyrstad finansieras av Nutek i samarbete med kommunerna Lysekil, Trollhättan, Uddevalla och Vänersborg. Projektet startade i maj förra året och pågår fram till sista juni i år. En del har varit seminarieserien Miljökrav i offentlig upphandling, som riktar sig till små och medelstora företag i regionen. Förra året deltog sex företag. Under våren har ytterligare tio företag tagit del av seminarieserien. Gemensamt för de företag som varit med är att de vill få större nytta av sin miljöcertifiering eller sitt miljöarbete när de lägger anbud i framförallt kommunala upphandlingar. Sonja Carlberg, projektledare för Miljöanpassat näringsliv i Fyrstad, berättar att det finns en viss besvikelse hos företagen över att deras miljöarbete inte premieras när anbuden ska bedömas. Kommunernas miljökrav beskrivs som alltför låga och företagen saknar även uppföljning av de miljökrav som ställs.

Bristande resurser

Flera av företagen har märkt en skillnad mellan de egna hemkommunerna och de offentliga upphandlingarna i större städer. Storstädernas inköpare ställer högre krav och ett av företagen förlorade en upphandling i Stockholm eftersom de saknade certifiering enligt ISO 14000.

– Det kan vara så att de mindre kommunerna är lite efter, menar Sonja Carlberg.

Hon tror att det beror på bristande resurser och kunskap hos kommunens inköpare. De har inte tid att följa upp krav på till exempel miljöledningssystem. De ekonomiska möjligheterna att gå på utbildning eller hyra in miljökunniga konsulter är ofta små. Sonja Carlberg tror också att det finns också en överdriven rädsla för konkurrensen ska försämras om man ställer höga miljökrav.

– Det är bara bra om de ligger på de lokala företagen, menar hon.

Rätt marknadsföring

Projektet har visat att kunskapsnivån hos de kommunala inköparna behöver höjas. Ett sätt är att de utökar sitt samarbete med andra delar av förvaltningen som har bättre miljökunskaper, till exempel kommunernas miljökontor. Följden av de låga miljökraven har också blivit att det är de potentiella leverantörerna som får driva intresset för miljöarbete framåt. Genom att skicka in ”rätt” papper kan de marknadsföra sitt miljöarbete till kommunerna och det är något som de deltagande företagen har fått lära sig.

Vårt nyhetsbrev

De viktigaste nyheterna direkt i mejlen. Helt kostnadsfritt!
Jag godkänner att Miljö & Utveckling sparar mina uppgifter