Lera och stärkelse ersätter plast i förpackningar

En mix av potatisstärkelse och lera kan bli ett miljövänligare alternativ till de plastfilmer som idag förstärker insidan av pappers-och kartongförpackningar. Forskare vid Karlstads universitet har utvecklat en ny metod som nu får stöd av den värmländska stiftelsen Inova för att ta sig ut på marknaden.

Flera industrier samarbetar i projektet, däribland Stora Enso. Tanken är att produkten ska finnas på marknaden inom fem till tio år. Fram tills dess får satsningen stöd av Inovas Spinoff-process, en regional satsning som hjälper till att utveckla värmländska företags affärsidéer.

Miljö & Utveckling

Miljö & Utveckling Premium

Full tillgång till allt digitalt material.