Lågenergihusen ska bli fler

Energimyndigheten satsar 21,7 miljoner kronor på ett nytt femårigt program som ska stimulera till energieffektiv ny- och ombyggnad.

Lågenergihusen ska bli fler

Tekniken för att bygga energieffektiva hus finns, men byggnadstakten är låg.

– För att nå effektiviseringsmålen 2020 behöver byggtakten av lågenergihus öka betydligt. Det innebär att i princip all fortsatt ny- och ombyggnad behöver hålla lågenergihusstandard, säger Energimyndighetens generaldirektör Tomas Kåberger.

De 21,7 miljonerna som ska satsas för att öka byggnadstakten när det gäller lågenergihus ska gå till byggnationer som har minst 50 procent lägre energiförbrukning än de krav som ställs i Boverkets byggnadsregler. De ska också ha stort demonstrationsvärde. Programmet kommer att koordineras av Sveriges Byggindustrier.

Ncc är ett av de företag som satsar på att bygga energisnålt. Alla nya hus som byggs ska dra 20 procent mindre energi än gällande norm. Även passivhus är något som NCC tror kommer allt mer.

– Passivhus blir säkert vanligare i framtiden, men vi är fortfarande i ett tidigt skede där vi behöver lära oss mer, kommenterar Ulf Thorné, presschef på Ncc.

Senaste nytt

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
Miljö & Utveckling

Miljö & Utveckling Premium

Full tillgång till allt digitalt material.