USA satsar clean not green

David Rogers på amerikanska energidepartementet är en av huvudpersonerna bakom Barack Obamas satsningar på grön energi. För Miljö & Utveckling berättade han vad som händer på energiområdet i USA.

USA satsar clean not green

En väldigt snöig eftermiddag träffade Miljö & Utveckling David Rogers som innehar den långa titeln ”Director of strategic planning and analysis energy efficiency and renewable energy” och arbetar vid det amerikanska energidepartementet. Som en av huvudpersonerna i Barack Obamas satsning på grön energi har han stor inblick i vad USA riktar blicken mot samt vilka samarbetsområden det finns för Sverige och landet på andra sidan Atlanten.

– President Obamas mål är minska växthusgasutsläppen med 17 procent till 2020 och 83 procent till 2050. Det är ett mål vi endast når genom förnybar energi kombinerat med en fortsatt växande ekonomi. Det är tydligt att denna administration känner i ryggraden att vi måste göra förändringar, berättar David Rogers.

Clean not green

Han menar också att det är viktigt, både för företag och regering, vilken etikett man sätter på sina satsningar.

– I USA pratar vi inte lika mycket om green, istället pratar vi om clean. Ren ekonomi, rena jobb och ren energi. Detta för att vidga perspektivet. Exempelvis när man pratar om energi handlar det även om energisäkerhet och hållbarhet för de resurser som används, förklarar David Rogers.

Just forskning om hållbarhet för förnybara resurser är ett område som han anser att vi kan bli bättre på att samarbeta om internationellt.

– Men även elbilar och utveckling av batterier är ett stort samarbetsområde.

Energieffektiva byggnader

De största energisatsningarna framöver kommer enligt David Rogers vara vind- och solenergi. Han påpekar att USA har många förnybara källor och att det finns olika tekniska lösningar som ännu inte nyttjats.

– Exempelvis är biomassa inte så intressant för energiproduktion i USA, men det kanske passar för andra länder. Det finns ingen universiell lösning, utan handlar mycket om finansiering och timing.

En annan energifråga som är på tapeten i USA är energieffektiva byggnader. David Rogers berättar att det finns ett förslag från Vita huset och administrationen att införa en natinonellt energiklassningssystem för byggnader.

– Det kommer inte att vara som energiklassificeringen LEAD utan mer kopplat till själva energianvändningen. Systemet är under utveckling och är tänkt att testas i år, berättar David Rogers.

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
Miljö & Utveckling

Miljö & Utveckling Premium

Full tillgång till allt digitalt material.