Företag uteslutna ur energiprogram

Två företag som deltagit i Energimyndighetens program för energieffektivisering inom energiintensiv industri har inte uppfyllt kraven. Nu utesluts de ur programmet.

Företag uteslutna ur energiprogram

Det så kallade PFE-programmet visade goda resultat vid slutrapporteringen.Elenergibesparingarna var dubbelt så stora som förväntat och motsvarade den årliga förbrukningen av 80 000 eluppvärmda villor.

Men i granskningen av redvisningarna har Energimyndigheten funnit brister i rapportering eller genomförda åtgärder. Därav har det beslutats att Wedde & Co och Crane, som tidigare hette Tuma bruk, blivit uteslutna ur programmet.

– Det är tråkigt att det blir så här, men det här påverkar inte de goda resultaten vi kunde presentera i december 2009, säger Thomas Björkman, programansvarig för PFE vid Energimyndigheten.

Ännu ett företag

Deltagandet i programmet var frivilligt men för att få vara med krävdes att företagen införde ett energiledningssystem och skulle genomföra energibesparingsåtgärder utifrån en kartläggning som tagits fram av Energimyndigheten. Det innebar i sin tur att deltagarna kunde få skattelindring på sin elförbrukning.

I slutrapporteringen har ytterligare brister upptäckts i rapporteringen från ett tredje företag.

– Vi kommer att besöka det företaget i slutet av februari för att fastställa om de uppfyller programkraven eller inte, säger Eva Albäck, jurist vid Energimyndigheten.

Senaste nytt

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
Miljö & Utveckling

Miljö & Utveckling Premium

Full tillgång till allt digitalt material.