”Kräv cirkulära löften i ländernas NDC:er”

COP27 Klimatkrisen är uppenbar och det globala samfundet har redan gett världens företag en tydlig riktning att arbeta efter. Det anser Pär Larshans, hållbarhetschef på Ragn-Sells, som är på plats vid COP27 i Sharm el Sheikh, Egypten. Nu vill han se krav på cirkulära löften i ländernas klimatåtaganden.
– Med sådana löften kan näringslivet börja investera i cirkulära lösningar.

”Kräv cirkulära löften i ländernas NDC:er”
Pär Larshans, hållbarhetschef på Ragn-Sells.

Med tanke på den ekonomiska kris världen befinner sig i kommer det att bli intressant att se hur årets klimatförhandlingar utvecklar sig. Det tycker Pär Larshans, hållbarhetschef på Ragn-Sells, som är på plats på COP27 i Sharm el-Sheikh, Egypten.

Någonting är fel

Du är inloggad som prenumerant hos förlaget Pauser Media, men nånting är fel. På din profilsida ser du vilka av våra produkter som du har tillgång till. Skulle uppgifterna inte stämma på din profilsida – vänligen kontakta vår kundtjänst.
Miljö & Utveckling premium

Läs vidare – starta din prenumeration

  • Magasinet Miljö & Utveckling - 6 nummer per år
  • Full tillgång till allt digitalt material
Redan prenumerant?

Samtidigt påpekar Pär Larshans att klimatförhandlingarna de senaste åren mest handlat om att länderna rapporterar in sitt arbete mot sina respektive klimatåtaganden, så kallade ”Nationally Determined Contributions” eller NDC:er. Egentligen, menar han, finns det inte så mycket mer att förhandla om.

– Slutsatsen redan förra året var att det inte finns så mycket mer att prata om. Vad gäller själva förhandlingarna så är de viktigaste delarna redan satta. Istället för att prata är det nu dags att börja göra saker.

Att gå från ord till handling för att minska utsläppen är enligt Pär Larshans i mångt och mycket det globala näringslivets uppgift. Han anser att världens företag redan fått en riktning från FN och från världens politiker.

Fakta:

Sveriges Näringslivsdelegation på COP27

Företag och myndigheter som deltar i den svenska näringslivsdelegationen på COP27 i Sharm el-Sheikh, Egypten:

1. Alfa Laval

2. AstraZeneca

3. Doconomy

4. Einride

5. EKN

6. Energimyndigheten

7. Heart Aerospace

8. Hitachi Energy

9. IKEA

10. Minesto

11. Nasdaq

12. Normative

13. Polestar

14. Ragn-Sells

15. SEK

16. Spotify

17. SSAB

18. Stockholm Exergi

19. Stora Enso

20. Svenskt näringsliv

21. Tetra Pak

22. Vinnova

23. Volvo Cars

Källa: Business Sweden

– Den riktningen är väldigt viktig för företagen. Får vi företag en riktning så vet vi vart samhället är på väg. Det är med en riktning vi kan ta fram innovationer. Det är med en riktning vi kan investera och arbeta på som entreprenörer för att lösa klimatkrisen. Därför är det nu väldigt viktigt att FN och världens ledare håller fast vid den riktning som angetts.

Cirkulära mål i ländernas klimatåtaganden

Vid sidan av en fortsatt tydlig riktning har Pär Larshans ytterligare ett önskemål från årets och kommande klimatförhandlingar, nämligen att länder avkrävs tydliga cirkulära mål i sina NDC:er.

– Jag tycker att alla alla länders NDC:er i framtiden ska innehålla cirkulära löften. Vi vet att cirkulära materialflöden inte bara gör att vi kan uppfylla ambitionerna i Parisavtalet utan också att vi minskar riskerna att överträda någon av de andra planetära gränserna.

Som ordförande i den internationella handelskammarens arbetsgrupp för cirkulär ekonomi, som samlar drygt 100 globala företag, driver Pär Larshans själv frågan och stödet från medlemsföretagen är starkt.

– Om länderna kan ge cirkulära löften så kommer saker att hända. Då kan vi som företag verkligen börja investera i cirkulära lösningar.

Viktig möjlighet att påverka

Ragn-Sells har totalt tre personer på plats på COP27. Närvaron syftar enligt Pär Larshans främst till att uppmärksamma världen på Ragn-Sells metoder för att rena återvunnen fosfor.

– Vi har lösningar som både höjer livsmedelssäkerheten i världen på ett cirkulärt sätt och samtidigt minskar livsmedelsproduktionens klimatpåverkan kraftigt. Eftersom alla ekonomiska system i dag sker i linjära processer, medan våra processer är cirkulära, måste vi försöka påverka beslutsfattarna att ändra systemen. Globala sammankomster som COP-mötena är viktiga tillfällen för oss, säger han.

Pär Larshans berättar att det just i år är särskilt viktigt för Ragn-Sells att delta då årets FN-möte har ett uttalat fokus på vatten och livsmedel.

– Ordförandeskapet har varit tydligt med att livsmedelssäkerhet är ett viktigt tema på konferensen.

Ragn-Sells är en del av den svenska närlingslivsdelegation som koordineras av Business Sweden. Den svenska näringslivspaviljongen i Sharm el-Sheikh invigs på måndagsförmiddagen den 7 november och kommer att hållas öppen konferensen ut. Under invigningen deltar bland andra statsminister Ulf Kristersson (M). Vid sidan av Ragn-Sells deltar ytterligare 22 svenska företag och myndigheter.

Miljö & Utveckling

Miljö & Utveckling Premium

Full tillgång till allt digitalt material.