Klimatet: Målen är tillräckliga – nu behövs verkstad

Almedalen Debatten om politikens förutsättningar att hantera klimatfrågan, som Miljö & Utveckling arrangerade i Almedalen, ledde både till hetsig ordväxling och intressanta reflektioner. I panelen fanns Gunvor G Ericson, Svante Axelsson, Ludwig Bengtsson Sonesson och Mattias Goldmann. Du kan också se debatten, länk till filmen finns längst ned i texten.

Klimatet: Målen är tillräckliga – nu behövs verkstad
Rebecca Larsson

Klimatmålen är tillräckliga. Att börja bråka om att det behövs tuffare målsättningar är det ingen mening att lägga energi på. Det framhöll Svante Axelsson, Fossilfritt Sverige, som fick inleda diskussionen om politikens möjligheter att hantera klimatkrisen.

– Min erfarenhet är att man ofta överraskar sig själv genom att vara bättre än den målbild man satt upp, sade han.

Han utmanade också politiken genom att hävda att numera sitter näringslivet i förarsätet för klimatarbetet. Företagen ritar upp planen och leverera sedan en kravlista till regeringen. Men det han framför allt efterlyste var en tydligare berättelse.

– Vi saknar pedagogiken, berättelsen, visionerna och förståelsen för hur vi faktiskt ska gå från A till B. Där finns fördelningspolitiken, där finns rättvisefrågor, där har vi bensinuppror och annat, sade han.

”Politiken kan göra ett mycket bättre jobb”

Ludwig Bengtsson Sonesson, som är Sveriges ungdomsrepresentant på COP25, höll med.

– Jag håller verkligen med, vi behöver visioner från näringslivet om en framtid som är fossilfri. Och jag tror att politiken verkligen kan göra mycket bättre i att beskriva det fossilfria samhället för oss unga som kanske inte tror att vi kommer att överleva. Många har den synen på framtiden. Då tror jag att politiken kan göra ett mycket bättre jobb i att beskriva hur våra liv kommer att vara i det här samhället vi försöker bygga. För annars kommer ni att tappa stödet, för på kort sikt kan det bli rätt jobbigt för många att göra det vi måste.

– Så det hade jag velat se från politiken, mer tydliga visioner – så här är livet med 1,5 grader, det är mycket bättre och så här tar vi oss dit.

”Glöm inte effektiviseringen”

Mattias Goldmann, vd på Fores, förde in samtalet på behovet av styrmedel som gör det enklare att göra rätt val ur klimatsynpunkt, och behovet av att lyfta fram effektiviseringen. Han höll också med Svante Axelsson om att målen är bra.

– Men då måste man betänka att det är bråttom, sade han, och framhöll bland annat höghastighetståg och Hybrit som jättebra satsningar men som blir klara för sent.

Gunvor G Ericson svarade att det är uppenbart att det behövs fler styrmedel.

– Men vi behöver se över lagstiftningen så att den bidrar till att snabbare kunna ställa om. Det handlar om hur Miljöbalken funkar, det handlar om PBL, men det handlar också om andra saker som till exempel hur vi använder pengarna i AP-fonderna, att vi använder gröna obligationer, för att kunna stimulera en sådan omställning även i det ekonomiska systemet så att det bidrar till klimatsmarta lösningar, sade hon.

Inget parti klarar Parisavtalet

Mattias Goldmann menade att politiken leder för lite.

– Vi granskade med Retriever hur klimatfrågan syns i media. Det som syntes mycket var begrepp som flygskam och veganism, entydigt sådant som vi måste göra som individer. Jag tolkar in i det att man tycker att politiken leder oss för lite, så att vi måste leda politiken. Det är ju också som i Gretas uppror, hon säger i princip att inget av partierna duger. Det är dags för partierna att duga nu.

Ludwig Bengtsson Sonesson sade att det var uppfriskande att höra statssekreteraren säga att regeringen inte gör tillräckligt i den intervju som föregick debatten.

– Det finns inget parti i Sverige idag som har lagt fram lösningar som kommer att införliva Parisavtalet. Det är bara att acceptera. Om man inte säger detta och säger att ja – vi behöver jobba mer med det – då kan inte vi som unga lita på politiken. För då blir det väldigt tydligt att det finns en diskrepans mellan vad man lovar och vad som faktiskt händer, och då förlorar man förtroendet. Jag tror att det behövs en ärlighet så att vi kan återskapa förtroendet mellan politiken och medborgarna.

Politiken är lika med medborgarna

Gunvor G Ericson:

– Politikerna är inte mer än medborgarna. De är företrädare för medborgarna som väljs under en viss period i livet. Alla borde vi vara politiker någon gång.

Hon menade att politikerna behövde göra klimatomställningen till en folkrörelse, vilket fick Mattias Goldmann att replikera:

– Jag vill varna för denna tilltro till folkrörelser. Folkrörelser är något från förra århundadet, inte nästa. Jag är rädd att folkrörelsesnacket gör att man abdikerar från politikens ansvar.

Gunvor G Ericson:

– Jag sade inte vänta på en folkrörelse. Jag sade att det behövs politik men som också får med sig människor.

Skrämmande förändring

Samtalet återkom till rädslan för förändring och behovet av berättelser och visioner.

– Politiken måste kunna ta lite större, obekväma beslut som att höja bensinskatten. Och då är det viktigt att de är förankrade i den här berättelsen om vad som kommer efter, så att det finns ett hopp.

Svante Axelsson menade att reduktionsplikt är ett bättre alternativ än bensinskatt.

– Det är smartare när det är så kort tid kvar.

Hur ser ni på att politiken har konflikten som motor?

– Jag tycker att vi behöver lägga bort dramaturgin och se vad det behövs för konkreta åtgärder för att hitta de här lösningarna. Vi klarade av att sätta upp de här målen i Miljömålsberedningen, som kommer att få ytterligare ett uppdrag att ta fram ett mål för konsumtionsbaserade utsläpp, sade Gunvor G Ericson.

– Politiken handlar om olika prioriteringar och de måste får finnas.

Mattias Goldmann menade att vi kommer från en lång period av valrörelse, först riksdagsvalet och sedan EU-valet.

– Nu är vi lessa som kollektiv i Sverige på det politiska tjafset. Vi förstår att det är bred enighet i politiken som gör att vi kan rädda klimatet. Men motsatsen gäller också. Det är klimatfrågan som gör att vi kan rädda politiken. För här ser vi att sju partier kan enas om målen. Och när nu regeringen arbetar fram en färdplan så skulle jag tro att de relevanta och anständiga partierna i allt väsentligt ställer sig bakom det så att man är trygg när man vill låna en miljard till en biogasanläggning och vi kan sova gott och veta att de folkvalda hanterar det här på ett bra sätt.

”Vi är ganska trötta på tjafset”

Svante Axelsson:

– Man söker konflikt. Flygskatten tyckte jag var så – man valde den som klimatdebattfråga. De industrier som investerar är väldigt måna om blocköverskridande mål. Så jag tror att vi är ganska trötta på tjafset. Vi har enats om samma mål och vi har inte så många styrmedel att välja på. Det blir något som fungerar.

– Just nu är jag trött på att man måste profilera sig hela tiden eftersom det skapar väldigt mycket störningar hos folk i allmänhet. Vi är ganska eniga, men i bruset så tror jag att folk tror att det inte finns någon ordning alls, sade han.

Allt tar ju väldigt lång tid, måste det gå långsamt för att vara demokratiskt?

– Det är en svår fråga. Jag har också tänkt det, att det går extremt långsamt och är extremt bråttom, och det är en stor frustration, sade Ludwig Bengtsson Sonesson.

– Hela det politiska systemet bygger på utredning, undersökande och att det finns en trögrörlighet, och det är något sunt i det, så att man verkligen gör det som är mest effektivt. Men vi har bråttom, det är jättebråttom, sade Gunvor G Ericsson och berättade att hon själv var frustrerad över det.

– Men politiken behöver få en puff från teknikutvecklingen och från er som är unga idag.

Svante Axelsson:

– Men vi var överens om att klimatmålen är vassa. Vi har bestämt hastigheten. Nu ska vi leverera. Jag är mer rädd för att vi inte gör det vi ska. Vi måste göra det här med gott humör och då behöver vi ha en hastighet där folk är med.

Debatten kommer att finnas som film i sin helhet här.

Läs mer: ”Vi måste göra mer”

Miljö & Utveckling

Miljö & Utveckling Premium

Full tillgång till allt digitalt material.