Kemi: Hälsofarliga ftalater måste begränsas

Kemikalier Farliga mjukgörare i vardagsvaror måste begränsas. Det menar Kemikalieinspektionen i en rapport som nu lämnats till regeringen.

Kemi: Hälsofarliga ftalater måste begränsas
Pixabay

Ftalater är frekvent använda i dag och finns i allt från leksaker till medicinteknisk utrustning och förpackningsmaterial för mat. Men många ftalater är klassificerade som fortplantningsstörande och tretton ftalater finns idag upptagna på den så kallade kandidatförteckningen över särskilt farliga ämnen i EU:s kemikalielagstiftning Reach. Fyra finns dessutom på tillståndsbilagan, vilket innebär att användningsområdena ytterligare ska begränsas. Men det räcker inte menar Kemikalieinspektionen. Igår lämnade de en rapport med åtgärdsförslag till regeringen. För att minska riskerna, särskilt för barn föreslår man en rad åtgärder som ska driva på ett utbyte av de mest skadliga ftalaterna. Förslagen är:

På EU-nivå

  • Att Sverige arbetar för en restriktiv tillståndsgivning av de fyra ftalaterna DEHP, DBP, BBP och DIBP på bilaga XIV i Reach.
  • Att Sverige arbetar för begränsningar i Reach av de fyra ftalaterna i accessoarer inklusive handskar och väskor, kläder och skor, sport- och fritidsartiklar, heminredning, elektronik, fordon och byggprodukter för inomhusmiljö.
  • Att Sverige arbetar för en begränsning av de fyra ftalaterna i direktivet för elektrisk och elektronisk utrustning – RoHS
  • Att Sverige fortsätter arbetet med klassificeringsförslag för fortplantningsstörande och hormonstörande ftalater samt få dem uppförda på kandidatförteckningen.

På nationell nivå

  • Regeringen bör ge relevanta myndigheter i uppdrag att föreslå begränsning av emissioner till inomhusmiljön av skadliga ftalater från byggmaterial.
  • Regeringen bör ge Konkurrensverket ett liknande uppdrag för sjukvården som verket redan fått när det gäller kemikaliekrav vid upphandling till förskolor.
  • Kemikalieinspektionen bör arbeta för åtgärder som leder till förbättrad regelefterlevnad, till exempel effektivare tillsyn och sanktioner.

Här hittar du rapporten: Rapport7-14-Ftalatuppdraget

Fakta

Här finns mjukgörarna

Ftalater är vanligt förekommande i bland annat fordon, kablar, ledningar, golv, slangar, packningar, medicintekniska produkter, leksaker, förpackningsmaterial för mat, belagda textilier/vävar, kläder med tryck, sportutrustning, konstläder, skor, väskor och möbler.

Vårt nyhetsbrev

De viktigaste nyheterna direkt i mejlen. Helt kostnadsfritt!
Skickar begäran
Jag godkänner att Miljö & Utveckling sparar mina uppgifter
Miljö & Utveckling

Miljö & Utveckling Premium

Full tillgång till allt digitalt material.