Hälften av världens djur- och växtarter riskerar försvinna

Klimat Ny forskning visar att om dagens utsläpp fortsätter och jordens temperatur går mot 4,5 grader så riskerar växter och djur från de mest artrika områdena försvinna lokalt.

Hälften av världens djur- och växtarter riskerar försvinna
Pixabay

Groddjur och fåglar i Amazonas, vildhundar och elefanter i södra Afrikas torrskogar och djuren i sydvästra Australien är alla förlorare i ett varmare klimat.

Forskare från Världsnaturfonden, Tyndall Centre vid University of East Anglia och James Cook-universitetet har undersökt hur klimatet påverkar 80 000 växt- och djurarter i 35 av jordens mest artrika områden. Det handlar om växter, däggdjur, fåglar, reptiler och groddjur.

– Slutsatserna är oroande och alarmerande. Men vi kan vända trenden, minska koldioxidutsläppen och skapa spridningskorridorer så att djur kan förflytta sig. Loppet är inte kört. Men regeringar, länder och företag måste agera till skydd för klimatet, inte minst vid investeringsbeslut, säger Håkan Wirtén, generalsekreterare på WWF.

Rapporten visar att om vi lyckas begränsa koldioxidutsläppen till 2 grader enligt Parisavtalet, så kommer de negativa effekterna minska – men en fjärdedel av arterna riskerar fortfarande att dö ut lokalt.

Läs mer: Två av tre ryggradsdjur kan vara borta om tre år

Rapporten visar att 9 av 10 groddjur i sydvästra Australien riskerar att försvinna om temperaturen stiger med 4,5 grader. Samma sak gäller Amazonas. Savann-och torrskogarna i Miombo i södra Afrika kan förlora 80 procent av de lokala populationerna av däggdjur och 90 procent av sina groddjur vid motsvarande klimatförändringar.

Amazonas kan förlora 69 procent av sina växter och en stor del av groddjuren. På ön Madagaskar är sex av tio arter illa ute, inte minst en majoritet av lemurerna som förväntas få problem att leva i sina livsmiljöer vid temperaturökningar på mellan 2 och 4 grader. Ökade medeltemperaturer, torka och mer skyfall kan bli ”det nya normala”, vilket betyder mindre nederbörd i Medelhavet, på Madagaskar och Cerrado-Pantanal i Argentina.

Läs mer: Ljusföroreningar hotar djurarter

Att skapa korridorer och områden som binder ihop skogarna är A och O för att bevara artlivet i de naturliga landskapen.

– Arter som kan sprida sig och förflytta sig till nya platser drabbas i mindre utsträckning av ett varmare klimat. Men de flesta växter, groddjur och reptiler som orkidéer, grodor och ödlor klarar inte det, säger Olle Forshed, tropikskogsexpert på WWF.

Forskningen har publicerats i tidskriften Climatic Change.

Fakta

Konsekvenser av en global uppvärmning

FNs klimatpanel IPCC visar att riskerna för växter och djur på en global skala kan vara hanterbara om vi stannar under 2 graders global uppvärmning. Då måste våra utsläpp minska med minst mellan 40 och 70 procent till 2050 och gå ned till noll före nästa sekelskifte.De åtgärdsplaner som världens länder lämnat in inom ramen för Parisavtalet tar världen mot hela 3 graders global uppvärmning. WWF och andra driver på för att alla länder ska öka ambitionerna i den femåriga översynscykeln, så att planerna motsvarar det övergripande målet i avtalet – att stanna väl under 2 graders uppvärmning med sikte på 1,5 grader.

Senaste nytt

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
Miljö & Utveckling

Miljö & Utveckling Premium

Full tillgång till allt digitalt material.