Från avloppsslam till alg till biobränsle

I ett växthus på taket till ett av Umeå Energis kraftvärmeverk gror alger. Målet är att få fram stora mängder råvara som kan användas för att tillverka biodiesel.

Från avloppsslam till alg till biobränsle

Algerna i växthuset uppe på taket till Umeå Energis kraftvärmeverk Dåva 1 lever på koldioxid som släpps ut från anläggningen, på näring från avloppsvatten som kommer från ett reningsverk i staden och så klart på solljus. På vintern används också spillvärme från Dåva 1 för att inte algerna ska få det alltför kallt.

– Att algerna tar upp koldioxid och näringsämnen gör att utsläppen till atmosfären och naturen minskar, säger Henrik Bristav, miljöchef på Umeå Energi, som ser projektet som ett steg på vägen för att nå företagets mål att bli klimatneutrala till 2018.

Biobränsle målet

Målet är att massproducera alger och på så vis få fram biomassa som kan användas för att framställa biobränsle, exempelvis biodiesel.

– Vi hoppas kunna skapa biodrivmedel på sikt. Och det tack vare restprodukter från Umeå Energis och Umevas anläggningar. Det är resurseffektivt, säger Henrik Bristav.

Forskningsprojektet har pågått i tre år och har enligt Henrik Bristav fått både bra resultat och rönt internationell uppmärksamhet. Nu ska projektägarna söka mer pengar för att inte idén ska gå i graven när projektet avslutas i februari 2011. Tanken är att arbeta i större skala efter det.

Projektet leds av doktor Francesco Gentili vid SLU i Umeå och finansieras av Energimyndigheten, Umeå Energi och Umeva.

Senaste nytt

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
Miljö & Utveckling

Miljö & Utveckling Premium

Full tillgång till allt digitalt material.