Företag missar avgörande innovationspotential

Att Sveriges chefer har kunskap om hållbarhet som en strategisk fråga – att det är något som bidrar till affärsnytta och tillväxt – borde vara en av de viktigaste prioriteringarna på företagsledningarnas bord när verksamheterna lägger sin planering för 2015. Det skriver Annika Elias, ordförande för Ledarna och Erika Svensson, hållbarhetsexpert på Ledarna.

Företag missar avgörande innovationspotential

Våra utsläpp påverkar klimatet och effekterna syns i hela världen, men vi kan fortfarande undvika de värsta konsekvenserna, det var en av slutsatserna när IPCC:s femte klimatrapport presenterades i Köpenhamn.

I Sverige har vi traditionellt sett varit exceptionellt framgångsrika i att vara först, att göra saker på oprövade sätt. Sverige har varit världsledande på att skapa innovationer som förändrar förhållningssätt – allt från platta möbelpaket och pacemakers till den svenska modellen.

Nu har vi kommit till en punkt där det krävs en massiv omställning av både näringsliv och samhälle om vi ska klara av hållbarhetsutmaningarna. Företag måste börja se hållbarhet som en av de stora strategiska frågorna. Vi har inte tid att vänta längre.

Det är nu innovationsförmågan ställs på prov. För att snabba på och klara av omställning måste vi bli ännu vassare och snabbare i att se innovationspotentialen i hållbarhetsfrågorna. Utan medverkan av Sveriges chefer riskerar vi att drastiskt fördröja omställningen mot en hållbar utveckling.

Sveriges chefer är helt överens om att hållbarhetsfrågor är viktiga. Det är dock oroväckande få som ser innovationspotential i frågan. Det visar en färsk undersökning bland nästan 1 500 chefer gjord av Ledarna och Novus.

Endast tre av tio chefer i undersökningen ser hållbarhetsfrågor som intressanta ur ett affärsutvecklingsperspektiv. Med andra ord är det långt ifrån självklart att hållbarhetsarbetet kan bidra till att utveckla nya produkter och tjänster. Att hållbarhetsfrågor verkar ha blivit en del av företagens marknadsföring och varumärkesarbete är bra, men det räcker inte.

För stannar synen på hållbarhet vid att vara en hygienfaktor, en attraktionsmagnet för nästa generations medarbetare, kommer det inte att bli den motor för verksamhetsutveckling och innovation som den måste bli.

Att Sveriges chefer har kunskap om hållbarhet som en strategisk fråga – att det är något som bidrar till affärsnytta och tillväxt – borde vara en av de viktigaste prioriteringarna på företagsledningarnas bord när verksamheterna lägger sin planering för 2015.

Senaste nytt

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
Miljö & Utveckling

Miljö & Utveckling Premium

Full tillgång till allt digitalt material.