Få ställer miljökrav vid it-upphandling

SCBs årsrapport visar att ett av fyra företag ställer krav på att it-leverantören ska vara miljöcertifierad.

Få ställer miljökrav vid it-upphandling

För första gången innehåller Statistiska centralbyråns årsrapport om företagens it-användning ett särskilt avsnitt om miljö. Statistiken över företag med fler än tio anställda visar bland annat att var fjärde företag har en miljöpolicy som uppmuntrar distansmöten istället för fysiska resor. När det gäller distansarbete förekommer det regelbundet i fyra av tio företag, men ingen nämnvärd ökning har skett de senaste åren.

Energisnålare drift

När det gäller energiförbrukning är det vanligare att företagen har en policy. Fyra av tio skriver i sin miljöpolicy att energiförbrukningen vid it-användning ska minska. Det kan innebära att använda skärmsläckare, att minska utskrifter eller att införa en energisnålare drift.

När det kommer till upphandling på it-fronten är miljökrav mer ovanligt. Ett av fyra företag uppger att de har en upphandlingspolicy som ställer krav på att leverantörerna av it-produkter är miljöcertifierade. Och ett av tre har en policy som säger att det vid upphandling ska tas hänsyn till energiförbrukning vid val av system eller hårdvara.

Senaste nytt

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
Miljö & Utveckling

Miljö & Utveckling Premium

Full tillgång till allt digitalt material.