Bra betyg för energisparprogram

En effektivisering som motsvarar uppvärmningen av 80 000 eluppvärmda villor. Så mycket sparade den elintensiva industrin som ingått i Energimyndighetens sparprogram.

Energieffektiviseringsprogrammet, PFE har pågått under de senaste fem åren och riktat sig till energiintensiv industri. Tillsammans har 87 industriföretag inom pappers- gruv- järn- stål- och kemikalieindustrin åstadkommit en eleffektivisering på 1,4 TWh. Resultatet är dubbelt upp mot vad som förväntades vid programmets start.

Bättre inköp

Företagen har sparat energi genom effektiviseringar, men även genom förbättrade rutiner när det gäller inköp och projekteringar. Tillsammans har de genomfört 1066 åtgärder och investerat sammanlagt 636 miljoner. Under perioden har företagen också kunnat öka sin egen elproduktion med 15 procent genom olika typer av åtgärder för att till exempel frigöra ånga i processen eller effektivisera turbiner. Företagens redovisningar visar också att fler företag börjat arbeta strukturerat med energifrågor under sitt deltagande i PFE.

– Många internationella aktörer har hävdat att det är viktigare att satsa på energieffektivisering än att bygga nya kraftverk. PFE-företagen har visat att det inte bara är en teoretisk möjlighet, utan något som går att göra i verkligheten, säger myndighetens generaldirektör Tomas Kåberger.

Nytt program

Nu startar även Energiutvecklingsnämnden ett forskningsprogram kring hur industrins energianvändning kan effektiviseras. Syftet med programmet är att utveckla verktyg och kunskap kring energieffektivisering både genom modifiering av energikrävande metoder och processer och genom utveckling av alternativa, mer energisnåla processer. Totalt finns 82 miljoner att söka och programmet kommer att pågå under fyra år med start den 1 januari.

Senaste nytt

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
Miljö & Utveckling

Miljö & Utveckling Premium

Full tillgång till allt digitalt material.