EU måste öka takten mot en cirkulär ekonomi

Cirkulär ekonomi Att knyta samman mål för avfallsminskning och ekodesigndirektiv och bryta sambandet mellan tillväxt och användandet av naturresurser. Det är syftet med det förslag som EU-parlamentet lyft till kommissionen.

EU måste öka takten mot en cirkulär ekonomi

– Det är ett viktigt steg för EU att bli mer resurseffektiva, att minska sitt resursberoende och att spara på materialkostnader. Ekodesign behöver också innefatta reparering, återanvändning och återvinning, sade EU-parlamentarikern Sirpa Pietkäinen, efter att hennes förslag blev framröstat av miljökommittén.

Förslaget innebär ökat fokus på cirkulär ekonomi och livscykelanalyser för produkter. Miljökommittén vill bland annat se att ekodesigndirektivet uppdateras till i slutet av nästa år. Direktivet ska ha ett bredare perspektiv och lagen ska täcka in alla produktgrupper samt definitioner och kriteriekrav för reparation, återanvändning och återvinning, kräver kommittén.

De vill också se att kommissionen lägger ett nytt förslag för att nå målet om nollavfall och föreslår bland annat avfallsförbyggande mått, bindande mål gällande avfallsminskning för kommuner och industriavfall till 2025, samt högre mål för återvinning och återanvändning – 70 procent gällande kommunalt avfall och 80 procent för förpackningsavfall.

För att komma på rätt köl med resursfrågan och jobba mot en cirkulär ekonomi menar kommittén att EU bland annat behöver fasa ut giftiga ämnen och öka användningen av förnybar råvara. De vill också se att kommissionen föreslår indikatorer för resurseffektivitet och mäter resurskonsumtion både gällande import och export och uppmanar därför kommissionen att sätta bindande mål för resurseffektivitet inom EU på 30 procent till 2030, från 2014 års nivåer, samt att sätta individuella mål för varje medlemsstat.

Röstning om förslagen sker andra veckan i juli.

Vårt nyhetsbrev

De viktigaste nyheterna direkt i mejlen. Helt kostnadsfritt!
Skickar begäran
Jag godkänner att Miljö & Utveckling sparar mina uppgifter
Miljö & Utveckling

Miljö & Utveckling Premium

Full tillgång till allt digitalt material.