Elbilar överlägsna miljövinnare

Bränslen Små, energieffektiva bilar är helt underlägsna el- och hybridbilar när det gäller utsläpp. Det visar en ny studie från IVL Svenska Miljöinstitutet.

Elbilar överlägsna miljövinnare

En bonus för den som kör en bil med låga koldioxidutsläpp och en straffavgift för den som kör en särskilt bränsleslukande bil – det så kallade bonus-malus-systemet utreds nu på uppdrag av regeringen. IVL Svenska Miljöinstitutet har räknat på dess konsekvenser i ett livscykelperspektiv.

Forskare på IVL har beräknat vilken effekt ett europeiskt bonus-malus-system kan komma att ha på nybilförsäljningen inom EU år 2030 och 2050. Studien är en livscykelanalys över utsläppen av växthusgaser med hänsyn till produktionen av bilen, användningen och skrotningen av den, samt produktionen av det bränsle och den el som förbrukas.

Resultaten visar att en övergång till fler små och energieffektiva bilar skulle minska utsläppen, men att den stora utsläppsminskningen kommer av bilar med ny teknik som el- och hybridbilar.

– Klimatnyttan av elbilar beror förstås kraftigt på hur den europeiska elproduktionen utvecklas i framtiden. Det som förvånade mig mest var att elbilarna visade sig vara klimatmässigt bättre, även om andelen fossila bränslen i elsystemet ökar, säger Tomas Ekvall, som medverkar i studien.

Beräkningarna genomfördes som en del av styrmedelsutvärderingen i EU-projektet Dynamix och presenterades nyligen vid World Resources Forum i Davos.

Miljö & Utveckling

Miljö & Utveckling Premium

Full tillgång till allt digitalt material.