De utvinner fjärrvärme ur avloppsvatten

Cirkulär ekonomi I Malmö hamn byggs nu en anläggning för att kunna utvinna fjärrvärme ur stadens avloppsvatten. Projektet är en del i stadens satsning på industriell symbios.

De utvinner fjärrvärme ur avloppsvatten
Andreas Offesson

Avloppsvattnet har redan en temperatur på mellan tolv och tjugo grader, beroende på årstid. Istället för att skicka det renade avloppsvattnet ut i Öresund kommer det nu att ledas in i en pumphall med fyra stora värmepumpar. Där värms vattnet upp till drygt 65 grader för att sedan ledas vidare till en avfallsförbränningsanläggning där temperaturen höjs till strax under kokpunkten för att sedan skickas ut i fjärrvärmenätet. E.ON står bakom investeringen på 190 miljoner kronor.

– I full drift kommer anläggningen att kunna ta emot cirka 1 200 liter avloppsvatten i sekunden och täcka åtta procent av det totala behovet av fjärrvärme, berättar Stina Greberg, affärschef på E.ON.

Höjer ambitionen

Malmö kommun meddelar också att de nu höjer ambitionen när det gäller att förvandla restprodukter till tillgångar och ett tillvägagångssätt är att använda sig av så kallad industriell symbios. Det handlar om att hitta synergier där avfall från en verksamhet kan bli råvara i en annan.

– Vår ambition är att det här sättet att tänka ska bli en integrerad del i stadens arbete, berättar Malin Norling, klimatstrateg på Malmö stads miljöförvaltning.

 

Klimatpåverkan från Malmös fjärrvärme ska halveras

/blockquote>

 

 

Senaste nytt

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
Miljö & Utveckling

Miljö & Utveckling Premium

Full tillgång till allt digitalt material.