nr-logo

Hållbarhet i praktiken

En av fyra värmepumpar håller på att monteras i den nya anläggningen intill Sjölunda reningsverk. FOTO: Andreas Offesson

De utvinner fjärrvärme ur avloppsvatten

I Malmö hamn byggs nu en anläggning för att kunna utvinna fjärrvärme ur stadens avloppsvatten. Projektet är en del i stadens satsning på industriell symbios.

  • Annons 1

Avloppsvattnet har redan en temperatur på mellan tolv och tjugo grader, beroende på årstid. Istället för att skicka det renade avloppsvattnet ut i Öresund kommer det nu att ledas in i en pumphall med fyra stora värmepumpar. Där värms vattnet upp till drygt 65 grader för att sedan ledas vidare till en avfallsförbränningsanläggning där temperaturen höjs till strax under kokpunkten för att sedan skickas ut i fjärrvärmenätet. E.ON står bakom investeringen på 190 miljoner kronor.

– I full drift kommer anläggningen att kunna ta emot cirka 1 200 liter avloppsvatten i sekunden och täcka åtta procent av det totala behovet av fjärrvärme, berättar Stina Greberg, affärschef på E.ON.

Höjer ambitionen

Malmö kommun meddelar också att de nu höjer ambitionen när det gäller att förvandla restprodukter till tillgångar och ett tillvägagångssätt är att använda sig av så kallad industriell symbios. Det handlar om att hitta synergier där avfall från en verksamhet kan bli råvara i en annan.

– Vår ambition är att det här sättet att tänka ska bli en integrerad del i stadens arbete, berättar Malin Norling, klimatstrateg på Malmö stads miljöförvaltning.

 

Klimatpåverkan från Malmös fjärrvärme ska halveras

 

 

Kommentarer

Kommentera

Kommentarer förhandsgranskas inte. Alla kommentatorer ansvarar för sina egna inlägg. Håll god ton och följ lagen. Klicka här för att läsa våra regler för kommentarer.

Fler nyheter

Domstol förbjöd skogsplantering

Markägaren ville plantera skog på jordbruksmark men nekades tillstånd från Länsstyrelsen. Fallet överklagades och nådde Mark- och Miljööverdomstolen, som gick på länsstyrelsens linje. Av domen framgår att naturmiljö även kan omfatta kulturmiljö. Karin Forsman, JP Miljönet, förklarar varför.

Naturnära bolag bättre än stadsnära på biologisk mångfald

Naturnära företag är bättre på att redovisa sin påverkan på den biologiska mångfalden, jämfört med de bolag som är verksamma längre från naturen. Det visar en undersökning gjord bland Sveriges 100 största bolag.

  • Annonskod Huvudspalten 4

Sveriges landsting får 70 procent fossiloberoende personbilsflotta 2019

Miljöfordonsdiagnos nya rapport visar att Sveriges landsting beräknas nå målet 70 procent fossiloberoende personbilsflotta redan i år. Vi börjar därmed närma oss målet om att Sveriges transportsektor ska minska sin klimatpåverkan med 70 procent till år 2030.