Byggnader ska spara energi

Regeringen utreder energisnåla byggnader.

Boverket har fått i uppdrag att analysera och konkretisera ett förslag från Miljövårdsberedningen, Strategi för energieffektiv bebyggelse 2004:2.

Syftet är att hitta ytterligare sätt att energieffektivisera driften av byggnader.

– Energiåtgången i bebyggelse svarar för 40 % av energianvändningen i Sverige. Med hjälp av ny kunskap och ny teknik finns stora möjligheter till energieffektivisering. Det är viktigt att vi omedelbart intensifierar arbetet med effektivisering av energianvändningen, säger samhällsbyggnadsminister Mona Sahlin i en kommentar.

Uppdraget som görs tillsammans med Energimyndigheten och Naturvårdsverket ska redovisas senast den 8 september 2005.

Vårt nyhetsbrev

De viktigaste nyheterna direkt i mejlen. Helt kostnadsfritt!
Skickar begäran
Jag godkänner att Miljö & Utveckling sparar mina uppgifter
Miljö & Utveckling

Miljö & Utveckling Premium

Full tillgång till allt digitalt material.