Bränsleceller framtidens reservkraft för telenätet

Under drygt ett års tid har Teliasonera genomfört tester för att utvärdera om bränsleceller kan användas som reservkraft till telestationer. Resultatet är positivt och nu inleder Telia ett motsvarande test med bränsleceller för mobilbasstationer.

Normalt drivs Teliasoneras telestationer med hjälp av det vanliga elnätet och vid strömavbrott används ett backupsystem som idag består av batterier och dieselaggregat. Vid ett försök i norra Småland har man istället försett tre telestationer med bränsleceller som fungerar som backup i upp till två veckor, vilket är betydligt längre än dagens system klarar. Dessutom är miljöpåverkan minimal med endast rent vatten som restprodukt.

– Vi är mycket nöjda med utfallet av våra tester, kommenterar Dag Lundén, miljöchef för Nät & Produktion på Teliasonera i Sverige, i ett pressmeddelande. Vi har lärt oss mycket om hur bränslecellerna fungerar i praktiken och de har utan tvekan uppfyllt våra förväntningar på tillförlitlighet och lägre driftskostnader.

Han tillägger att det finns stora möjligheter att telenätets reservkraft på sikt, helt eller delvis, kommer att ersättas av bränsleceller, om teknik- och kostnadsutvecklingen fortsätter i samma takt som under de senaste åren.

Eftersom försöket enligt Teliasonera har fallit mycket väl ut inleds nu ett motsvarande test med bränsleceller för mobilbasstationer. Försöket driftsätts i Byarum söder om Jönköping. Vid strömavbrott kommer driftsäkerheten för mobiltelefoni att öka och därmed minskar beroendet av att eldriften snabbt kommer igång efter exempelvis en storm.

Senaste nytt

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
Miljö & Utveckling

Miljö & Utveckling Premium

Full tillgång till allt digitalt material.