Naturskyddsföreningen välkomnar EU-förslag

Naturskyddsföreningen är positiv i sitt remissyttrande till EU-kommissionens drivmedelsförslag. Förslaget innebär att oljebolagen blir skyldiga att se till att de totala koldioxidutsläppen i hela drivmedelskedjan minskar med 10 procent mellan 2010 och 2020, allt ifrån utvinning, förädling, transport till förbränning i fordonen. Enligt EU-kommissionen kan utsläppen därmed minskas med 500 miljoner ton, lika mycket som trafikens utsläpp av koldioxid i Sverige och Spanien tillsammans. Förslaget ska nu behandlas av EU-ländernas miljöministrar.

– Förslaget betyder inte bara att man driver fram bättre miljöprestanda hos förnybara drivmedel som etanol och biogas. Det tvingar samtidigt bort klimatmässigt riktigt dåliga metoder att få fram vanlig bensin och diesel, till exempel genom utvinning från tjärsand, säger Magnus Nilsson, trafikexpert på Naturskyddsföreningen i en kommentar.

Senaste nytt

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
Miljö & Utveckling

Miljö & Utveckling Premium

Full tillgång till allt digitalt material.